Digital forenkling er både nødvendig og ønskelig for kommuner som ønsker å bruke byvåpenet sitt som logo.

Diskusjonsbølgene har gått høyt rundt om i landet, for byvåpen er tross alt noe som rører ved identiteten.

Ikke minst ble det bråk i Oslo da selveste St. Hallvard ble forenklet til en omriss-strek med skjold i den ene hånda og tre piler i den andre.

Imidlertid virker det som frustrasjonen har lagt seg hos de fleste av motstanderne av logoen etter hvert.

Det kan muligens skyldes at forenklingen av Oslos byvåpen er gjort så respektfullt som mulig: Symbolene er med som før, og det er ikke gjort forsøk på å bake noe nytt og ukjent inn i logoen.

Det er mer en det går an å si om Hamars nye kommunelogo. Der er vår stolte orrhane i toppen på et furutre forvandlet til en oppkava kaklehane, alt annet enn bare forenklet. Tvert imot er hanen blitt fratatt sin verdighet og ro til «fordel» for en forkaklet utgave av noe vi kan dra mer kjensel på blant tyske våpenskjold.

Er det virkelig meningen at kommunens logo skal kunne minne om en ørn på speed?

Baksende vinger og åpent, kaklende nebb er noen av «forenklingene» reklamebyrået Anti Hamar har gjort på vegne av kommunen, pluss noen «dærter» under de utspilte vingene – som skal sende assosiasjoner til furu? Umulig å si.

Jeg legger ved et bilde av et kumlokk i byen fra 14. desember 2022. Jeg hadde stoppet opp for å beundre det, hvor fint byvåpenet kom fram selv når det var «forenklet» av snø, for det hadde bystoltheten i god behold.