Svar til Hilde Berit Evensen om Hamar kommunes nye logo.

Vi får ulike tilbakemeldinger, i både positiv og negativ retning.

For å starte med det viktigste; kommunevåpenet består og skal ikke endres. Kommunevåpenet er et tradisjonsrikt og viktig symbol for kommunen og innbyggerne, og skal i hovedsak brukes i sine heraldiske farger, i høytidelig og tradisjonsrik kontekst samt ved kunstneriske og historiske gjengivelser.

For å sikre synlighet på små, digitale flater, er det en naturlig konsekvens at man må fjerne noe av kompleksiteten i formen som et kommunevåpen har, og ta noen valg som sikrer lesbarhet og funksjonalitet i både skrift og form.

Den nye kommunelogoen har som funksjon å ivareta de små formatene, og inngår som en del av en helhetlig designmanual.

Det stemmer at vi har brukt ANTI Hamar i arbeidet med å utvikle logoen og en ny designmanual. De har erfaring fra mange tilsvarende jobber, og designeren vi har brukt, har også jobbet med Oslo kommunes nye visuelle profil og helhetlige mal

De har tatt utgangspunkt i å se på kommunevåpenets historie gjennom at det er beskrevet som "en orrhane med utslåtte vinger på toppen av et furutre", orrhanens naturlige utseende og andre illustrative tolkninger av samme motiv.

De har også latt seg inspirere av hvordan orrhanen opptrer under leik, med vingene i spenn – full av energi og pågangsmot.

Så, nei, det er ikke meningen å fremstille den som en "ørn på speed", men det var viktig å få en orrhane med utslåtte vinger på toppen av ei furu i en enklere form. For noen har den fortsatt stolthet og verdighet ved seg, mens andre synes det motsatte. Så takk for din tilbakemelding! Vi tar det med oss.

Det aller viktigste er kanskje hvordan vi klarer å skape positive assosiasjoner til den gjennom hvem vi er og hva den skal signere på? Og der kan vi jo bidra alle sammen.

Selve logoen har vært vist i to kommunestyremøter. Første gang i desember i 2021. I tillegg har alle rådene våre fått presentert hele designmanualen.

Har du lyst til å se og høre mer om bakgrunnen?

Fredagene 20. januar og 3. februar kl 10.00 går vi gjennom hele designmanualen i kommunestyresalen for alle som har lyst til å se og høre mer. Velkommen!