Å holde Chausseen åpen gjennom rundkjøringa er ikke mulig, da kjørebanen skal senkes ca. en halvmeter her. (Illustrert med rød strek)

Det tilstrebes imidlertid å holde vegforbindelsen Chausseen vest – Kirkevegen – Skrinnhagavegen – Chausseen øst (illustrert med blå stiplet strek) åpen.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Tidligere har vi meldt at vi ikke rekker å gjøre noe med krysset før vinteren. En stengning av Chausseen samtidig med stengningene i Veenskrysset ville gitt for store ulemper for trafikantene, sier byggeleder Brede Løvlien.

– Nå er vi ferdige i Veenskrysset og vi har, sammen med Dobloug Entreprenør funnet en god løsning for trafikkavviklingen i Prestegårdskrysset.

Kjørebanen skal senkes opptil en halv meter i østre del av rundkjøringen, og Chausseen må derfor stenges i retning mot Ånestad.

Furavegen mot Slettmoen og Kirkevegen mot Løten sentrum vil være åpne for trafikk mot Hamar, med begrenset framkommelighet.

Omkjøring er skiltet. Med omkjøring i Brenneriroa og i Prestegårdskrysset anbefaler vi alle som kjører til områdene øst for Prestegårdskrysset å kjøre ny rv. 3/25 til Ånestad.

Busslinje 100 Gjøvik – Elverum og 105 Hamar – Kongsvinger vil benytte omkjøring via ny rv. 3/25, og vil i stengningsperioden ikke betjene holdeplassene Brenneriroa, Slettmoen (mot Hamar), Grøholt, Årsbakk, Krogsti og Ånestadvegen (mot Hamar).

For Ånestadvegen (mot Hamar) er alternativ holdeplass Ånestadkrysset (mot Hamar)

Skolebusser kjører ordinær trasé, med omkjøring via Skrinhagavegen.

Alternative holdeplasser vil være Brennerikrysset retning Elverum i begge retninger og Ånestadkrysset retning Hamar.

Vegarbeidene skal være ferdig innen 31. desember.

Byggelederen ber alle om å følge skiltingen, kjøre forsiktig og ta hensyn til de som arbeider i vegen.