TV’en skal gi oss hygge, adspredelse og opplysning tror jeg er meningen.
På en gjennomsnittsdag i Norge skal det være 48% av befolkningen mellom 10 og 79 år som ser på TV ifølge Statistisk Sentralbyrå. (Vi over 80 år er ikke interessante later det til!).

Det er NRK sine programmer som brukes mest, og etter nyheter er det sport som er favoritten.
I 2019 brukte befolkningen i snitt 1 time og 18 min. en gjennomsnittsdag for å se på TV, 25% ser på sport.

Så er spørsmålet, er vi fornøyd med det NRK gir oss av programmer, og hvem er det de har i tankene de som lager programmer?
Vi seere blir jo gjerne litt kritisk med årene, og spesielt på det som skal være humorprogrammer. Det en lo av som yngre, er ikke alltid morsomt lenger når det kommer i reprise for oss eldre.

Rundt om på alders- og sykehjem kan TV titting være hovedbeskjeftigelsen, men hva med program for dem?

Nyhetene går jo i ett, det samme opp og opp igjen, ofte i seks timer, det må en vel bli trøtt av.
Ellers avløser reprisene seg, noen har en sett flere ganger før. TV 2 sin programpost «Frokost-TV» har jo vært gjevt for mange pensjonister som har formiddagen fri, men kan være vanskelig for dem som er avhengig av tekst.

Lyden kan en jo skru opp, men når det snakkes fort og utydelig kan det være vanskelig å følge med for en eldre som oppfatter sent.

Ellers må en jo beundre dem som klarer å tekste uttalelser som sendes på direkten.
«Tekst ikke tilgjengelig» kommer fram på min TV hvis jeg prøver å få tekst på Frokost-TV.
Spesielt i helgene kan det være mange eldre som vil hygge seg med TV.

Men for de som ikke bryr seg om sport, er det jo svært lite å se på. Den eldre generasjonen er vel de som ser mest på TV. I helgen når de som vil se sport har den ene kanalen til NRK, burde den andre kanalen være for hyggeprogram for eldre eller andre som ikke bryr seg om sport synes nå jeg og sikkert flere med meg.

Men det er jo som regel sport i begge kanalene. Har de over 80 år blitt spurt og fått komme til orde noen gang?

Hvorfor sende TV programmer sene kvelder og nettene igjennom? Hadde det ikke vært bra om TV tok litt ansvar for folks helse? Det er jo konstatert søvnvansker hos folk som får det skarpe lyset fra TV eller PC inn i øynene før de legger seg. Leger som utskriver sovemedisiner kan vel fortelle noe om dette.

Litt interessant er det å få vite at ni av 10 brukte internett, i snitt tre timer og 23 minutter en gjennomsnittsdag i 2019. Det var ved telefon, PC og nettbrett.