Skolen skal være med å gi oppvoksende slekter både evne og styrke til å mestre livet. Kunnskap og livsmestring er så mye mer en pensumet i de enkelte fag.

Gode verdier er nødvendig for å kunne navigere riktig. I møte med dagliglivets små og større utfordringer blir verdiene testet og utviklet. Ikke minst i møte med skolehverdag og vennekrets setter vi verdiene på prøve.

Vi ønsker alle å bygge gode og trygge fellesskap. Det krever imidlertid både modenhet og vilje, - og trening. Skolen er vel den arenaen som aller best kan gi den nødvendige sosiale trening.

Det skjer i klasserom, i friminutt, ved kunnskapsformidlingen, i samspillet med de voksne, i livet de unge imellom. Her finnes et utall av muligheter og mye stoff for økt kunnskap og innsikt i livsmestringens vanskelige kunst. Blir det bare prøvet.

Skolemiljøet preges selvsagt også av de unges foresatte, slik Eva Bækkel poengterer. De er grunnleggende viktig at foresatte er med og spiller på lag. Som i fotball, et lag er ikke fullgodt før alle drar i samme retning. Skal vi klare å bekjempe utenforskap og klasseskiller i flokken må det en felles bevissthet til. Og en vilje til å ofre noe for verdienes skyld.

Men først må foreldre, skole og ungdom være enige om hvilke verdier det er vel verd å ofre noe for.