En stor takk til personalet på kirurgisk avdeling ved Hamar sykehus!

Den 18. oktober i fjor ble jeg, via Elverum sykehus, kjørt med ambulanse til kirurgisk avdeling på Hamar for akutt operasjon, fordi Elverum sykehus ikke har spesialiteten for min diagnose. Omstendighetene gjorde at jeg ble liggende på avdeling KirH4 i seks dager.

I lokalpressen hører vi fra tid til annen om at bygningsmassen ved Hamar sykehus er nedslitt og burde fornyes.

Ja, slitasjen er absolutt synlig, men det viktigste for en pasient, er å bli tatt vare på av et høyst faglig kompetent og medmenneskelig innstilt personale, og det var nettopp det som møtte meg!

Jeg kan ikke få fullrost personalet på kirurgisk avdeling (KirH4), fra renholdere til leger.

Medmenneskelig omsorg og faglig oppfølging i alle ledd inngir en helt nødvendig trygget når man er i en sårbar situasjon.

Jeg vil spesielt fremheve kirurgen som skulle operere meg, hun tok seg tid til å gi meg en meget god og detaljert beskrivelse av operasjonen jeg skulle gjennomgå, gjennom å lage en skisse av hva som skulle gjøres med meg, stilte meg spørsmål om eventuelle allergier etc.

Hun beskrev hele forløpet av operasjonen. Anestesilegen kom også og ga meg nyttig informasjon. Legene ga meg en god trygghetsfølelse.

Den foreslåtte lokaliseringen i en by som hittil ikke har et sykehusmiljø, kan også føre til at det blir tungt å etablere de nødvendige fagmiljøer som skal betjene «Luftslottet».

Jolanta Sundin, Elverum

Tusen takk til dere alle; min takk omfatter også ambulansepersonellet som sørget for transporten til Hamar – Faglig dyktige medmennesker over hele linjen!

Jeg kan i denne sammenheng ikke dy meg for å kommentere den planlagte sykehusutbyggingen i fylket.

Jeg våger å påstå at å gjennomføre en sykehuslokalisering som bryter opp velfungerende personalenheter og faglige miljøer, er det samme som å gjøre sykehussektoren, og dermed fremtidige pasienter en real bjørnetjeneste.

Ønsket om et Mjøssykehus hos en del av våre politikere og byråkrater, er etter min mening å anse som et rent luftslott!

Hvorfor ikke bygge på de sykehus vi har, i stedet for å etablere et milliardsluk, som etter alle solemerker er dømt til å mislykkes?

Den foreslåtte lokaliseringen i en by som hittil ikke har et sykehusmiljø, kan også føre til at det blir tungt å etablere de nødvendige fagmiljøer som skal betjene «Luftslottet».

Skrot helseforetaksmodellen, den er et fremmedelement i Norge.

For å komme videre med en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig utvikling av vårt helsevesen, bør vi snarest mulig kvitte oss med helseforetaksmodellen.

Den ble i sin tid hentet fra USA, med et helsevesen som vanskelig kan sammenlignes med vårt.

Vårt helsevesen bør organiseres og utvikles på en måte som er forenlig med vår tradisjon – Det gamle fylkessykehusmodellen fungerte også, og det uten en både topptung og meget kostbar styringsmodell.