Det kommer nå fram at kommunen ønsker å bygge barnehage på Storhamar skole-tomta. Dette kan bøte på tabben det var å planlegge med for få barnehageplasser.

Ironien? Den samme tabben er kommunen nå i ferd med å gjenta ved å legge ned skoler - som nettopp Storhamar.

Er det ikke ironisk at underkapasitet nå brukes som argument for å bygge barnehage på Storhamar? Det nøyaktig samme argumentet bør gjelde for å beholde den smekkfulle skolen skolen her. Men tvert i mot har det blitt hevdet at livsgrunnlaget mangler. Forstå det, den som kan.

Vi i aksjonsgruppa vil ikke akseptere svake utredninger av verken skolestruktur eller barnehagestruktur.

Det er slik tabber skjer. Da taper både barna og Hamar kommune. Vi er også prinsipielt kritiske til å styre mot megaskoler og megabarnehager.

Er dette kommuneneledelsens mål? Og hva er prinsippene til de ulike partiene, om skole-og barnehagestørrelse? Fram mot valget håper vi politikerne vil være tydelig på dette overfor velgerne.

Politikere og kommuneledelse: Sett en fot i bakken. Hva gjør dere når dere skjønner at masse-nedleggelse av skoler også er en tabbe?

Da kan skaden allerede være et faktum. Nærmiljø, hverdag, fagmiljø og læringsmiljø er planlagt rykket opp med roten. Men begrunnelsene mangler barns beste-perspektiv, konsekvente argumenter, reelle regnestykker og logikk.

Og - dersom behovet for barnehagetomter har vært en del av begrunnelsen for å legge ned bestemte skoler uten at det er formelt dokumentert - før det nå dukker opp som et forslag, mener vi dette er alvorlig.

Da har verken innbyggere eller aktører hatt reell innsigelsesmulighet i saken.