Politisk selvskading kaller han det, NHOs Stein Lier Hansen. Det er Ap og Sps regjeringsprosjekt, og håndteringen av energikrisen, han sikter til.

Daglig, forteller han til Aftenposten, kommer det inn meldinger om nye bedrifter som må vurdere permitteringer.

At NHO-systemet er kritiske til en Ap-ledet regjering er ikke nødvendigvis breaking news, men sett opp mot oppslutningen om de to regjeringspartiene for tiden, kan det hende den gamle industrikjempen Lier Hansen snakker på vegne av flere enn bare NHOs tradisjonelle nedslagsfelt.

I helgen fortalte HA historien om opprettelsen av et nytt parti i Ringsaker; Ringsaker Industri- og næringsparti. Fra før har de i alle fall en avlegger på Lillehammer.

Partiet uttaler at de vil «Ut av EØS for å ta kontrollen over kraften til norske hender, bygge opp lagre for sikring i dårlige tider, fjerne fattigdommen og sørge for at norske interesser kommer først», intet mindre. En slags politisk gryterett med de smakene kokken liker best.

Med unntak av de første, skulle det være mulig å kjenne seg igjen i både ett og to av de sittende regjeringspartier i dette, og sikkert flere av opposisjonspartiene også.

Hvor lett det er å etablere et godt, varig politisk alternativ, vil vise seg.

I Ringsaker har det gått helt medium tidligere med opprettelsen av Ringsaklista. I Hamar og Stange har vi sett mer vellykkede politiske alternativer.

Lista til nyskapningen preges ellers av godt voksne menn, og kun en kvinne blant de ni på topp. Henne finner vi på sjuende plass.

Har Lier Hansen rett i at det som nå skjer er «selvskading som kan være starten på at Ap og Sp blir fullstendig utradert»?

Har det satt seg en oppfatning i det brede lag om at regjeringen Støre ikke gjør nok for å hjelpe til i en vanskelig tid der folks jobber er i spill?

Hvor lenge vil det i så fall henge i om situasjonen skulle snu, prisveksten stabilisere seg og strømprisen synke?

Ingenting er slik det var, het det i en mer ukjent Vazelina-sang.

De gode tidene forsvant, fordelene ved å være en kraftnasjon gikk tapt, renta galopperer og jobber er truet.

Demokratiets vesen er, heldigvis, slik at er man uenig så kan man utfordre. Det er det industri- og næringspartiet tar mål av seg å gjøre.

Om «litt av alt» og Norge først-retorikk er oppskriften på det, må de finne seg i å bli utfordret på, slik alle som søker eller har makt må finne seg i å bli utfordret på sine standpunkter.

Det er ikke gitt at politiske partier tuftet på misnøye automatisk har bedre løsninger.

Men bare det at de oppstår er, om ikke annet, et signal de etablerte må notere seg for å ikke havne på historiens skraphaug.