Formannskapet godkjente onsdag Bane NORs reguleringsplan for Hamar strandsone, med byggehøyder inntil 10 etasjer, uten å ta noe hensyn til de mange høringsinnspill til planene.

Byentusiastene hadde sendt inn fem sider med forslag om en ny samlet områderegulering. De skisserte en mye åpnere og lavere bebyggelse, med arkitektur og skala bygget på lokal identitet og landskapsforståelse.

Science park-bygget på 10 etasjer helt i vannkanten foran jernbanestasjonen kunne med fordel blitt plassert på annen tomt i sentrum.

ASAS arkitektur har mange av de samme synspunkter til planene som Byentusiastene. De peker også på et viktig forhold med den planlagte strandpromenaden. Det bør alltid være vann helt inntil nederste nivå. En skal ikke slå seg fordervet om en trår utfor kanten, men falle bløtt.

De foreslår derfor 3 gangnivåer, vår-sti, vårflom-sti og 200-års-flomsti. 200-årsflom er 127,0 m o h. pluss sikkerhetsmargin på 0,3 m. Laveste vannstand 30.04.2022 var 119,7 m. Dvs. 7,6 m mellom høyeste og laveste nivå. Det betyr at bebyggelsen må trekkes lengre inn fra strandkanten enn vist i reguleringsplanen (og de 3 gangnivåene må lages av bestandigere materiale enn de viste trebroer).

Det kom inn en mengde høringinnspill til Bane NORs planer, og de fleste gikk ut på at den planlagte bebyggelse vil utgjøre en fysisk og visuell barriere mellom byen og Mjøsa med negative konsekvenser for allmennheten. Det ligger mye arbeide og faglig dyktighet bak innspillene.

Likevel godkjente politikerne i formannskapet Bane NORs mest ambisiøse reguleringsplan uten hensyn til høringsinnspillene. De la seg flate for utbyggeren og tok heller ikke hensyn til et lite forsøk fra kommuneadministrasjonen om å begrense høyden til 8 etasjer.

Nå har Hamar kommune invitert til innspill om «Kommunedelplan for boligutvikling 2023-2035» med høringsfrist 23.06.2023.

Men er det noen vits i å sende innspill når det virker som politikerne ikke leser innspillene og uansett legger seg flate for utbyggerne?