Jeg og kona skulle på ett møte på Hamar den 11. november. Vi skulle ta buss fra Brenneriroa mot Hamar kl. 16.55.
Vi visste at på grunn av gravearbeid i lyskrysset stopper ikke bussene på de vanlige plasser ved lyskryss.

Men vi sto på Brennerikrysset øst, der det er den som brukes mot Hamar. Bussen kom ikke og vi tok kontakt med kundetjenesten.

Vi snakket med en kvinne der som etter en stund kom frem til at vi måtte stå på Brennerikryset Vest. Det er jo den som normalt har avgang til Elverum.
Men dette stod det ikke noe om på ruteoversikten på busskuret. Vi fikk da beskjed om å ta taxi og sende regning til Innlandstrafikk.
Vi gjorde dette, men ble 50 minutt for sent ute til møte. Dette er ikke bra kundeinfo.

Dagen etter på lørdag den 12 fikk jeg se at det sto 7-8 ungdommer på samme plass.
Jeg stoppet og sa at der kom det ingen buss. De trodde jeg tullet da jeg sa de måtte gå til busstopp Vest. Det endte selvfølgelig at bussen gikk fra de også. Her hadde visst foreldrene kjørt dem.

Men når jeg sjekker i dag, så er det heller ikke noe info på busstopp Øst om dette. Er det ingen som tar ansvar hos Innlandstrafikk?

En annen sak er at klagesida på nettsiden fungerer heller ikke. Jeg måtte skrive ut klage og og krav om refusjon og sende med brev til Innlandstrafikk.

Vi hører gjerne fra dem om hva de har tenkt å gjøre med kundeservicen sin.