Rødt vil sette en stopper for at skattepenger som er satt av til velferd skaper milliardformuer hos noen få private eiere – velferdsprofitørene. Våre skattepenger skal gå til felles velferd, ikke privat profitt!

Mangfold og kvalitet er under press. Kommersielle eiere kontrollerer stadig mer av den velferden du og jeg betaler skatt for å finansiere. Det legger press på kvalitet og arbeidsforhold, og presser i tillegg ut ideelle aktører. Det blir færre ideelle som driver blant annet barnehager, mens større kommersielle konserner vokser.

Mange kommersielle innen velferd unnskylder seg med at de ikke tar utbytte, og at de dermed ikke driver med mål om profitt. Men utbytte er for amatører. De store aktørene henter ut profitt blant annet gjennom videresalg av selskaper, kjøp av tjenester til overpris innad i et konsern eller å selge eiendom. De selger eiendommen til et konsern som tar skyhøye husleier i retur.

Kommersielle barnehager har de høyeste husleiene blant de private, og det er de store kjedene som er på husleietoppen. 90% av de barnehagene som har husleie på over en million kroner i året, er kommersielle.

Rødt vil ikke lenger finansiere denne bendelormøkonomien, og mener at det må bli slutt på å gi offentlig tilskudd til kommersielle barnehager. Barnevern, sykehjem og liknende skal drives av offentlige eller private, ideelle aktører.

Kommunen må stille samme krav til private som kommunale, både når det gjelder å nedjustere antall plasser dersom behovet faller, inntaksregler og bemanning. I tillegg må kommunen kunne stille samme krav til offentlig innsyn hos kommersielle som de kommunale velferdstjenestene har.

Kommersielle aktører er kjent for å prøve å tjene inn på lønn, bemanning og arbeidsvilkår. Erfaringer viser at ansatte kan gå mange titusener opp i lønn ved å rekommunalisere sykehjem. Ved rekommunalisering vil arbeidsplassene videreføres, det er kun driftsform og eierskap som vil endre seg. For de kommersielle skaper ikke flere arbeidsplasser og de opererer i et marked som allerede ligger fast. Det blir ikke flere barn eller gamle av at noen skal tjene seg styrtrike på å drive disse velferdstjenestene.

Høyre går til valg på å privatisere mer av velferden. De står sammen med de fleste andre partiene på høyresiden. Alle snakker de varmt om friheten til å velge, men så lenge denne friheten ikke gjelder alle, er det kun sine egne privilegier de setter så høyt.