Jeg synes nå at mye av det som står på trykk i HA er tynne saker. Har forsåvidt forståelse for at det ikke alltid er lett å skaffe stoff som har nyhetsverdi og forsvarer spalteplass.

Men når parkeringsbøter blir hovedoppslag med stort bilde på forsida og dette følges opp med lederartikkel, synes jeg kanskje det nærmer seg bunnen for ei presumptivt seriøs avis.

Kulturstoff og innlån fra andre aviser er en annen sak. Kulturstoffet er blitt mye dårligere, synes jeg. Juletrehandel på Gjøvik med lokal vinkling kan dere dra lenger på landet med. Kjære redaksjonen i HA: Gi meg kvalitet og aktualitet.