Formannskapet vil ha debatt og se samfunnsnytte i saken.

I fire år har rykter og planer om fortetting, riving og blokker versert blant Vestbyens beboere. Økende uro, oppgitthet - og tristhet er det jeg ser.

Det er kanskje nødvendig å minne om at kommunens nåværende faktiske politikk er vern og områdevern. Fortetting som mulighet og ønske betyr ikke fritt fram, men er sterkt begrenset i ordlyden: Kun småhusbebyggelse i Vestregt – med hensynstagen og tilpasning til vernet bebyggelse.

Dette harmonerer ikke med riving av en vernet flott villa fra 1899 for å bygge blokk med opptil 20 leiligheter.

I GD (22.08.22) omtales en sak der bergrepet småhusbebyggelse trumfer fortetting – et hus (antatt ubeboelig og ikke engang vernet) innenfor vedtatt fortettingsområde, i Breisethvegen, skal rives og et leilighetsbygg på 3 etasjer/ 8 leiligheter prosjekteres.

Dette avvises av kommunen, med begrunnelse i å ikke harmonere med småhusbebyggelse og strøkets karakter.

Også i Oslo, etter mange stygge resultater av fortetting har kommunen nylig sagt stopp for fortetting av småhusbebyggelse, med begrunnelse i å bevare «småhusområdenes karakter og kvaliteter».

Hamars varaordfører etterspør samfunnsnytte, kanskje nevnte sitatet fra Oslo kan svare ut det, og han kan merke seg at Vestbyen og dens beboere og nabolags trivsel og forutsigbarhet også er litt samfunnsnytte

Vestregt 34 saken blir nå en prøvestein for om formannskapet nå har bidratt til å slå en kile inn i Hamars grønne belte - og derved Hamars historie.