5.000 menn i Norge får prostatakreft hvert år, 1.000 dør av det, og 50.000 lever med kreften. Jeg er én i denne statistikken og en av dem som sliter med bivirkninger.

27.oktober var det møte med Simen Stenseth og Nils Thore «Basse» Vasaasen som snakket. Cirka 25 personer møttes til nyttig samtale om temaet prostatakreft.

Jeg har aldri hatt plager fra kreften. Derimot har jeg hatt mange plager og bivirkninger som følge av behandlingen. Men hadde det ikke vært for den, hadde jeg trolig ikke levd i dag. Jeg har fått god medisinsk oppfølging.

Men tap av funksjoner – som svekket potens og ekstern nevropati – har gjort at jeg har følt meg mye mer alene.

Profos budskap er; tidlig oppdagelse. Altfor mange menn dør fordi prostatakreften deres oppdages for sent. Tidlig oppdagelse redder ikke bare liv, men gjør det mulig å gi helbredende behandling i tidlig fase.

Antallet menn som får prostatakreft er økende og prostatakreft er nå den hyppigste kreftformen - ikke bare i Norge, men også i Europa. Dette får også store konsekvenser for helsevesenet.

Mange menn er bekymret for å få prostatakreft, og ønsker derfor å gå til legen for å ta regelmessige tester. Norske leger sier at man tar blodprøve, og så får man en finger i baken. Ulempen er at det er vanskelig å oppdage eventuell kreft ved å gjøre en slik undersøkelse. Videre hevdes det at man risikerer både falsk negativ og falsk positiv test, som kan være skadelig.

Flere medier skriver imidlertid om at tilfeldige helsekontroller kan avsløre alvorlig sykdom. Derfor bør alle ta PSA-prøven, en prøve som er enkel å ta og som kan påvise eventuell prostatakreft. Jeg gjennomgikk dette for sju år siden, og derfor kan jeg skrive dette innlegget nå i oktober 2022.

Jeg hadde ingen symptomer, men jeg sjekker PSA hvert år i forbindelse med årlig "EU-kontroll". Plutselig et år var PSA forhøyet. Da ble jeg undersøkt av urolog før jeg ble sendt for biopsi, CT og MR på sykehus. Sykehuset behandlet meg selvfølgelig ikke før prøvene konstaterte kreft. Kreften var aggressiv. Og da gikk det slag i slag.

Mange leger påstår at veldig mange leger er for dårlige til å si ifra når de mener pasienten ikke trenger å undersøke prostataen. Jeg vil sterkt protestere mot en slik holdning som Norsk forening for allmennmedisin står for.

De hevder at ingen studier viser at slike helsesjekker har noen effekt. De får støtte fra norske helsemyndigheter som sier at PSA-målinger kan føre til unødvendig diagnose og behandling. Slik manglende kunnskap hos leger og helsemyndighet gjør at 1100 norske menn dør av prostatakreft hvert år!

Antall dødsfall pga brystkreft hos kvinner har gått ned med 26% - hovedsakelig pga mammografiprogrammet.

Prostatakreft er i dag den hyppigste kreftformen blant menn, og rundt 5.000 menn får prostatakreft i Norge. PSA undersøkelser har medført at man sjeldnere finner spredning ved diagnosetidspunkt.

Men tap av funksjoner – som svekket potens og ekstern nevropati – har gjort at jeg har følt meg mye mer alene.

Ole Peder Kjeldstadli, kreftoverlever, Sandvika

Helsevesenet er på kollisjonskurs med Den europeiske urologiforeningens retningslinjer som er utarbeidet av urologer, kreftspesialister, radiologer og patologer. Retningslinjene anbefaler at PSA-testing bør tilbys «menn med økt risiko for prostatakreft, dvs. menn over 50 år og menn over 45 år med prostatakreft i familien».

PSA testing gjennom blodprøve kan i noen tilfeller gi flere spørsmål enn svar om man har mistanke om kreft i Prostata kjertelen - "fingermetoden" hos fastlegen i kombinasjon kan avdekke en tumor i kjertelen, men 100 % blir en først når en tar biopsiprøver hos urologen og eventuell MR.

Den europeiske urologforeningen (EAU) krever at det innføres nasjonale PSA-screeningsprogram. PROFO stiller seg bak dette kravet og vil gå i dialog med norske helsemyndigheter. Forskning gjennomført av Universitetet i Gøteborg viser at antallet dødsfall minsker med opptil 30 prosent ved hjelp av masseundersøkelse av PSA. Et nasjonalt program for PSA-testing er et helt nødvendig tiltak for å redusere dødstallene.

For å kunne helbrede menn for prostatakreft er det helt nødvendig å oppdage kreften før symptomene kommer.

Årlig PSA reddet livet mitt.