Takk for informativt debattinnlegg i dagens HA, vi har lenge lurt på hva rollen til både politikere og administrasjonen har vært, så der må vi bare takke for at vi nå endelig fikk plassert dette.

Det er midlertidig en del her som ikke kan stå uten at man må få kommentere, spesielt siden dette tydelig er rettet mot oss av foreldrene som engasjerer oss i enkeltsaker, her skolestruktur.

Jeg jobber meg gjennom fra toppen, like greit og da står det fint forklart hva de folkevalgte driver med. Jeg har lurt på dette selv, så jeg leser med stor interesse.

Vi har nemlig fått noen opplevelser i denne prosessen som ikke stemmer overens med forventningen til nettopp de folkevalgte.

Bindeledd til innbyggerne, det er også det vi tenker at dere er. Og de som har kommet seg opp og frem, er vel stemt inn av folk som oss, vi foreldre er med i den gruppen så klart, velgerne.

Man har stemt frem partier som i valgkampen roper høyt om hovedsakene sine, man har stemt frem enkeltpolitikere fordi man har tror på at de skal kjempe for det man selv synes er viktig. Mange stemte sikker på Mona Lønning Kjos på grunn av dette:

Hvis jeg får tillit fra velgerne til en ny periode i kommunestyret med BBL, vil jeg særlig jobbe for barn og unge ut fra et forebyggingsperspektiv.

En god barndom varer hele livet, og å investere i god fysisk og psykisk helse er bedre enn å måtte reparere den. Som psykomotorisk fysioterapeut er jeg opptatt av sammenhenger.

Tverrfaglig skolehelsetjeneste må utvides, se til at alle innbyggerne våre har gode og trygge bomiljøer, sikre og tilgjengelige gang- og sykkelveier (dedikerte sykkeltraséer er noe vi mangler), ønsker gode bygg for alle offentlige tjenester hvor innbyggere oppholder seg: barnehager og skoler, boliger til utsatte grupper, fritidsaktiviteter, sykehjem/omsorgsboliger.

Vi trenger gode uteområder som stimulerer til aktivitet og god helse. Folkehelseperspektivet må løftes frem i all kommunal planlegging. Der innbyggerne trenger helsetjenester skal de være av god kvalitet og i tilstrekkelig grad. Vi skal styrke samarbeidet med frivilligheten.

Når man samtidig har et partiprogram som sier dette: BBL ønsker å opprettholde dagens skolestruktur i Hamar. Vi vi ha utarbeidet langsiktig plan for bygging og rehabilitering av de enkelte skoleanleggene, og VI SKAL FORTSETTE Å HOLDE DET VI LOVER!

Ja, da blir man valgt inn i som bindeledd til innbyggerne da. Når jeg søker BBL på Google kommer det forresten opp «brazilian But Lift» så et lite tips er å bruke litt penger på søkemotoroptimalisering i fremtiden. Beklager digresjon, men man må jo underholde leserne litt også, det begynner å bli mye skole nå.

Kommunedirektøren har ansvar for å påse at alle saker som legges frem er forsvarlig politisk utredet, kan vi lese. Det er også nyttig å vite, siden vi har gått ganske hardt ut og påstått at skolestruktursaken ikke er det. Da er det altså Kjetil Wold Henriksen ansvaret ligger hos.

Det tar vi med oss videre når vi skal klage inn alle mangler i utredningen og et mandat som ikke ga utvalget mulighet til å belyse saken ordentlig.

Det er kommunedirektørens ansvar at saken er forsvarlig utredet. Men hva er politikernes ansvar når det er bevist gang på gang at saksframstillingen til administrasjonen har en kraftig slagside mot en forutinntatt løsning? Er ikke det å være våkne og si ifra at dette ikke er godt nok?

Jeg er usikker på om jeg, når jeg ble forelder, fikk utdelt noe mandat? Mulig det ligger igjen på fødestuen på Bærum sykehus. Når jeg nå leser at det er å ivareta barnas interesser og sørge for at de har best mulig oppvekstsvilkår, er det jo med lettelse.

Som FAU leder kan jeg svare for alle foreldre og si, det er vi enige i.

Det er administrasjonen som skal gi dere faktagrunnlaget, før dere lander de politiske prioriteringene. Det er Wold Henriksen igjen da, som gjør jobben sin. I skolestruktursaken skulle vel Utvalget egentlig finne dette faktagrunnlaget, og opplyse administrasjonen? Samtidig med veldig tydelige føringer på hva man skal utrede og at man må kutte areal i skolen for å spare penger og at det er overkapasitet.

Her mister du meg, og jeg får tanker som bukken og havresekken? Mulig det blir feil, men det er heller ikke under mitt mandat så dette forstår jeg ikke.

Dere er forpliktet til å ta hensyn til helheten og se mer enn bare enkeltskoler. Dere skal også se på helse, transport, kultur og fritid, samtidig. Dette er veldig interessant for oss å lese!

Det bringer oss tilbake til våre første kritiske meninger rundt at dette kun handlet om økonomi, kvadratmeter og demografi. Vi har ment masse om helse og ikke minst transport i vårt innspill. Les det igjen, så skal du se at vi er enige. Helheten er også meget godt gjort rede for da vi faktisk har lagt opp til en 10 års plan for nybygg av de skolene som er for gamle. Helheten er vi altså helt enige om.

Ekstern utredning er kostbart, og det er jo en tradisjon i Hamar kommune å bruke litt for mange penger på eksterne når det skal bygges strandbarer og stupetårn. Det var sikkert klokt å ikke hente inn eksperter.

Utredningen har vart i over to år ja, og forlenget, fordi man måtte lese igjennom alle innspill. Det er bra det, men nå er man lei.

Det har tatt for lang tid, og det er akutte behov på skolene kan vi lese. Det advares mot at hvis man prioriterer Storhamar, så må andre skoler vente.

Det er feil. Det sto det mer om i det andre innlegget vi hadde begynt på, med kommentarer til Formannskapet etter møtet, men når denne gavepakken av et innlegg kommer seilende så blir det en beinhard prioritering.

Jeg er så glad. Glad for at etter to års utredning og nøye vurderinger har dere og vi samme mål: likeverdige undervisningstilbud for alle elever i Hamarskolen.

Det er store kvalitetsforskjeller på byggene... Oppgraderte nye bygg sikrer bredde osv… Fleksible bygg vil ivare ta variasjon i størrelse på kommende kull osv… Inneklima og arbeidsforhold… Ja! Her er jo alle våre hovedpoeng ramset opp, og nå kommer jeg til mitt aller største poeng:

Det at dette nå kommer fra flere av dere, i sluttspurten for å «sette på plass» og «opplyse» foreldre (?) eller andre politikere (?) om at det er dette Hamar skolen vil ha, ja da viser vel det at dere har misforstått alt av innlegg og innspill vi har kommet med?

Aksjonsgruppa på Storhamar har blitt nevnt utallige ganger, av ordføreren selv senest i møtet til Formannskapet.

Kjetil Wold Henriksen har hatt møter med oss og vet veldig godt at våre tall viser at Storhamar kan bli ny, samme med Presterud, over en 10 års periode, og det koster ikke mer penger enn det forslaget dere går for. Deres eget hovedargument er jo ikke umulig å få til, selv med bevaring av Storhamar. Vi har bevist det!

Det ER mulig å gjøre alle til lags – i skolestruktursaken! Men da må alle gjøre jobben sin, ref det du skrev innledningsvis. Alle fakta må på bordet.

Takk for at vi er velkomne til å melde vår interesse for å stå på politiske lister til neste års skolevalg. Det var vel sånn det startet for flere av dere, som også er foreldre, som du understreker.

Til det vil jeg si at det har vel ikke akkurat vært noen god rekruterings-kampanje dette, hvis dere ønsker flere inn i politikken.

Til det vil jeg si at det har vel ikke akkurat vært noen god rekruterings-kampanje dette, hvis dere ønsker flere inn i politikken.

Heidi Bø

Hvilket parti skal man for eksempel melde seg for? BBL blir jo uaktuelt, der sier man en ting og gjør en annen.

Må bli Venstre da, eller kanskje Høyre. Der har man jo sett noe som kan minne om dette «bindeleddet til innbyggerne», og at man skal kunne stå inne for det man faktisk stiller til valg på. Ellers, frister det lite altså.. Da engasjerer jeg meg heller i FAU, i idretten, i nabolaget, i jobben min og om mandatet mitt. Nok det.

Dette er ikke en nedleggingssak, men et løft for Hamarskolen, sier dere. Å tråkke i salaten, det kaller vi den uttalelsen. Bensin på bålet, dere kommer til å bli så lei oss.