Sitat: "Situasjonen blir jo bare verre og verre for bygdene. Espa, Åsbygda og Vallset rammes."

Det er vel bare rett og rimelig at i hvert fall AP-velgerne som torpederte kommunedirektørens forslag til ny skolestruktur, nå blir med og betaler regninga.

AP foretrekker et dårligere tilbud til alle kommunens elever fremfor en kort busstur for noen få til en bra skole.

Et styringsparti som ikke tør å ta upopulære (men nødvendige) avgjørelser, bør ikke ha henda på rattet.

Vi får håpe at valget neste år vil gi en sammensetning av kommunestyret som gjør at fornuften seirer, til beste for elevene i grunnskolen.