"Midt i et naturreservat skal ikke biler suse av gårde i 110 kilometer i timen. Hyttefolket går glipp av kortere reisetid til både Hafjell og Kvitfjell", skriver Slettholm, som ikke en gang har fått med seg at Nye Veier skal bygge en veg med 100 km/t mellom Moelv og Lillehammer.

Og slik kan man saktens frykte at også beslutningstakere - med og uten egen bil bosatt i hovedstaden - ser på Innlandet og E6 sin betydning for trafikksikkerheten og framkommeligheten i mjøsregionen med sine 200.000 innbyggere.

Slettholms forakt for motorveger og bilkjøring generelt kommer ikke som noen overraskelse.

Vi lar oss heller ikke sjokkere over arrogansen deler av kommentariatet framviser. Å framstille mjøsregionen som en eneste stor hytteby, er like kunnskapsløst som det er tøv.

Dessverre kan Slettholm få rett i sin konklusjon, dersom ikke alle politiske krefter i Innlandet greier å overbevise regjeringen om å snu Miljødirektoratets negative vedtak til Nye Veiers brukryssing av Lågendeltaet på Lillehammer.

Hittil har de politiske framstøtene vært lite overbevisende. Da de rødgrønnes fylkestoppene dro til Oslo for å fremme Innlandets syn på hvor avgjørende det er at E6-utbyggingen nå ikke stanser opp, lot de seg avspise med to statssekretærer.

Hvorfor stanset ikke den politiske delegasjonen opp på Gardermoen, der samferdselsministeren samme dag ruslet rundt på en entreprenørmesse?

Klaget og stoppet E6-prosjektet forbi Lillehammer – dropper trolig klage på Hamar

Vi merker oss den lunkne interessen blant Innlandets rikspolitikere i kampen for både E6 og ny mjøsbru. Velgerne merker seg også den manglende interessen for en samferdselsutbygging som ikke bare vil knytte arbeidsmarkedene rundt Mjøsa tettere sammen, men som også vil spare mange menneskeliv og effektivisere næringslivets transportbehov.

Vi velger å tro finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) når han nå vil forsøke å finne en løsning, slik at E6-utbyggingen kan fortsette nordover fra Moelv til Lillehammer. I HA fremhevet Vedum sin egen rolle da regjeringen Stoltenberg, med Vedum som landbruksminister, overkjørte Miljødepartementet i Åkersvika.

Folk i Innlandet forventer nå at Vedum igjen setter makt bak kravet - denne gangen på Lillehammer.

– Milliarder går tapt dersom Nye Veier pakker kontoret og drar sørover

Når tunge næringsaktører sammen med lokalpolitikere og ikke minst utbyggingsdirektøren i Nye Veier hevder at "alt er i spill", bør også rødgrønne statsråder og stortingspolitikere fra Innlandets forstå alvoret. Noe annet vil for alvor sette fart i spekulasjonene om at regjeringen gjerne sparer 30 milliarder kroner på å droppe E6-utbyggingen, Mjøsbrua og i verste fall Mjøssykehuset.

Som kjent; alt henger sammen med alt.