Fredag 20. januar hadde HA en uvanlig engasjert lederartikkel til fordel for firefelts E6 Moelv-Øyer. Bakgrunnen er at Miljødirektoratet har gått til innsigelse mot motorveg gjennom Lågendeltaet naturreservat.

Dessuten har Andreas Slettholm i Aftenposten tillatt seg å rose vedtaket som Miljødirektoratet har gjort på naturens vegne.

Han har til overmål tillatt seg å antyde at det er hyttefolket som særlig vil ha nytte av vegen. Dette har falt HAs redaktør tungt for brystet. «E6 er ingen hytteveg» er tittelen på lederartikkelen. Tro det.

I kommunene Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu er det til sammen 40.000 boliger.

I de samme kommunene står det 20.000 fritidsboliger.

Altså er hver tredje boenhet i Lillehammer-regionen en fritidsbolig. Slettholm har rett: E6 er i stor grad en hytteveg.

Det som talsmenn for motorveg ikke vil snakke om, er at utbygging av firefelts motorveg mellom Moelv og Øyer i virkeligheten er et gigantisk tapsprosjekt.

Prosjektkostnaden er beregnet til 11 milliarder, etter at Nye Veier har snudd hver stein for å barbere kostnadene.

Den nytten som samfunnet er beregnet å ha av utbyggingen, er beregnet til 7,9 milliarder.

Heri inngår gevinsten ved at bedriftene får varene sine raskere fram, at pendlere bruker litt kortere tid til og fra jobb, at hyttefolket kommer noen minutter tidligere på hytta på torsdagskveldene og at noen ulykker kan unngås. Tallene er Nye Veiers egne.

Med andre ord: For hver milliard som samfunnet bruker på en utbygging av firefeltsveg nordover fra Moelv, taper vi ca. 300 millioner.

Kanskje det er dette som har begynt å gå opp for politikerne på Stortinget: At full utbygging av E6 videre nordover er usedvanlig dårlig bruk av samfunnets ressurser.

Kanskje mannen fra Ilseng, som har et hovedansvar for statens finanser, begynner å ane det samme?