(Oppland Arbeiderblad): I slutten av oktober måtte den tidligere lederen i Dyrebeskyttelsen Gjøvik og Toten møte i Vestre Innlandet tingrett, tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven.

Tirsdag kom dommen mot kvinnen og domsslutningen sier at hun er dømt til fengsel i åtte måneder.

I tillegg må kvinnen betale 5000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

Retten fant ingen formildende omstendigheter i saken og kvinnen ble dømt i tråd med aktors påstand.

I dommen pekes det på at dette dreide seg om omfattende og alvorlige brudd på dyrevelferdslovens bestemmelser, som blant annet har gått ut på at flere av kattene ikke har fått dekket helt elementære behov.

Skjerpende med særlig erfaring

– Det har også vært omfattende bruk av bur, som har begrenset flere av kattenes behov for bevegelse uten at dette kan begrunnes i medisinske eller andre hensyn. Kattene har fått mangelfullt tilsyn og stell, og tiltalte har gjennom manglende atskillelse lagt til rette for et høyt smittetrykk med tilhørende lidelse for kattene, heter det i domsslutningen.

Retten peker på at selv om den legger til grunn at kvinnen ikke aktivt har mishandlet dyr, og endatil har hatt gode bakenforliggende intensjoner med sitt dyrehold, må det på den annen side legges skjerpende vekt på at hun hadde særlig erfaring med katter og kattehold, noe som den mener bidrar til handlingens grovhet.

Kvinnens advokat Ove Herman Frang sier i en kort kommentar til OA at han og hans klient skal gå gjennom dommen grundig og så ta et standpunkt om den skal ankes eller ikke.

– Det er ingen grunnlag for å gi kommentar på nåværende tidspunkt, sier han.

– Retten har vurdert bevisene på samme måte som påtalemyndighetene. Det er vi fornøyd med, sier aktor Knut Wold til OA.

Uverdige og dårlige omstendigheter

Det var satt av tre dager i retten for saken mot kvinnen, og en rekke vitner var innkalt. I sin frie forklaring forklarte kvinnen at katteholdet hadde vært bra fram til siste uken før aksjonen 3. desember 2021. Uken før hadde hun blitt bitt av en katt og hadde verkehånd, og mandagen samme uke falt hun og slo armen.

Derfor hadde kun det mest nødvendige blitt gjort mens hun hadde skaden.

Påtalemyndigheten mente på sin side at retten måtte se bort fra den tiltalte kvinnens forklaring om at hun hadde gitt mat og vann til kattene mens armen var skadet.

– Vi har en periode på flere måneder, hvor det har vært dyr som har levd under uverdige og altfor dårlige omstendigheter i lang, lang tid. Dette har hun vært klar over, og det er ingen tvil om at retten bør komme fram til at denne overtredelsen er grov, sa aktor Knut Wold i sin avsluttende prosedyre.

Kvinnens forsvarer Ole Herman Frang la ned påstand om at den tiltalte kvinnen skulle frifinnes, subsidiært at hun skulle anses på mildest mulig måte.

– Det er et oppriktig engasjement. Det som er lagt ned av tid og ressurser må vektlegges. De som var der inne har gjengitt øyeblikksbilder av hvordan det var. Skal det vektlegges? Ikke nødvendigvis, sa Frang i retten.

Erkjente ikke straffskyld

Da saken gikk for retten erkjente ikke kvinnen straffskyld for noen av de to tiltalepunktene hun var tiltalt for.

– Nei, svarte hun kontant på begge tiltalepunktene.

Etterforskningen avdekket at kvinnen hadde totalt 79 katter hjemme hos seg, hvor 17 av dem ikke lenger var i live. Av de gjenværende levende 62 kattene, måtte 47 av dem avlives etter at de ble oppdaget. Mange av kattene som ble funnet satt i små bur.

Tiltalebeslutningen mot kvinnen omhandlet perioden april til desember 2021. Den gikk blant annet ut på at kvinnen ikke hadde sikret at dyrene hadde fått tilstrekkelig med mat og vann, at de ikke hadde vært beskyttet mot skade, sykdom og parasitter, og at de ikke hadde fått tilstrekkelig behandling eller avliving ved behov.