Torsdag 12. jan. -23 var det åpent møte i Bylab om reguleringsplanen for Hamar strandsone. Der burde jeg ha vært til stede, men som det så ofte skjer folk i Hamar, fikk jeg ikke med meg møtetidspunktet før det var for sent.

Imidlertid har Hamar kommune lagt ut imponerende flotte illustrasjoner og forklaringer på sin hjemmeside om alle byutviklingsprosjektene som er på gang, med oppfordring om å komme med kommentarer.

Jeg hadde et debattinnlegg i HA 28. des. der jeg sammenlignet Vold og Holtets plan for området mellom Tjuvholmen og Åttemetersplanet med Oslos omdiskuterte Barcode.

Denne gangen gjelder det altså området fra Tjuvholmen til Espern.

Mitt inntrykk er at Bane Nors planer her kommer til å ligne enda mer på Barcode. Hele området mellom de gjenværende jernbanespor og sjøkanten blir fullt av store blokker på 6 til 8 etasjer, ja 10 etasjer hvis utbyggeren får lov.

Gjennom området planlegges en lokalgate med egen sykkelveg. Jeg lurer på om noen av planleggerne selv kunne tenke seg å bo i den indre blokk-rekka, som stort sett ikke får utsikt til Mjøsa.

I vestre ende av utbyggings-området har Innlandet Science Park med støtte av Sparebankstiftelsen tenkt å plassere 3 store blokker, med en bygningsmasse på minst 40.000 kvm, ifølge leserbrev av direktør Anette Mellbye i HA 9. jan.

Disse byggene vil bli svært dominerende og ta mye av mjøsutsikten sett fra stasjonsbygget. Hun mener at byggene må plasseres innen gåavstand fra stasjonen.

Hvorfor kunne ikke dette plasseres nærmere høgskolemiljøet? Et nærmere samarbeide mellom høgskolen og Science Park burde da være en fordel for begge?

Hvis for eksempel Science Park hadde blitt plassert på Fugleset-tomta ville de ønskede 40.000 kvm trenge bare 6 etasjer pluss parkerings-kjeller.

Og gangavstanden fra stasjonen ville bare bli 360 meter, noe selv en vitenskapsmann kunne klare. Men her er vel mitt forslag kommet for sent, for høringsfristen for sentrumsplanen er utløpt.

Jeg er glad jeg bor utenfor sentrum i Hamar, for her kan jeg se Mjøsa.

Og Hamars Barcode-prosjekt slipper jeg antagelig å se, for det blir neppe ferdig i min levetid.

Har noen av Hamars arkitekter kommentarer?