Vi i Innlandstrafikk beklager at vegstenginger og omkjøringer i Hamar sentrum skaper utfordringer for flere av busspassasjerene våre, spesielt i de travleste periodene på ettermiddagen og på morgenen.

Vi har som rutine at holdeplasser som er stengt skal merkes. Takk til Roger Røed, som gjennom sitt leserbrev i HA 14.11, gjorde oss oppmerksomme på mangelen av skilt på Brennerikrysset øst.

Dette var en glipp fra oss og vi beklager at dette skapte utfordringer for ham og andre reisende. Det er nå hengt opp informasjon på den nevnte bussholdeplassen.

Kundesenteret vårt har åpent hver dag og svarer på alle henvendelser, også klager og krav om refusjon. De svarer via post, e-post, chat og telefon.

For refusjonssaker kreves det dokumentasjon, som gjør at det må sendes via post eller e-post. Vi har nå gjort det tydeligere hvordan man må gå frem og vi skal se på om det er andre tiltak som kan gjøre prosessen enklere.