HA har vært med i kulissene på politiets aksjon mot skoler på Hedmarken, i Elverum og Kongsvinger. En rekke tenåringsgutter fikk mobiltelefonene sine beslaglagt, og måtte i avhør knyttet til voldshendelser. Flere av dem er allerede kjenninger av politiet for samme typen problemer.

Politiet bruker nå store ressurser og krefter på å ordne opp. I en tid der Innlandet Politidistrikt skal kutte hele 70 millioner kroner for å få budsjettet i havn, må det prioriteres blant det som er prioritert. Det prioriteres å oppklare ungdomsvold. Innsatsen koster, men gir resultater. Politiet har oppklart bortimot alle voldsepisoder der unge gutter er involvert. Det er vel og bra.

Les også

Storaksjon etter ungdomsvolden – her slår politiet til mot guttegjengen

Men politiet kan ikke eie dette problemet alene. Om de skulle gjøre det, nøyer vi oss med et samfunn der vi aksepterer at brannslokking er medisinen. Det holder ikke. Vi kan ikke være fornøyd med at tenåringer blir tatt og får en straffereaksjon. Vi må forhindre at det kommer dit.

Politiet har fått utarbeidet en rapport om ungdomsvolden og aktørene. Hvem, hva, hvor.

De fleste av aktørene er gutter og er mellom 14 og 17 år gamle. De fleste aktørene er norske statsborgere, mens 29 prosent av aktørene er født utenfor Norge. 32 prosent av aktørene er selv registrert som fornærmet i andre saker. De fleste er anmeldt for en eller to voldshendelser tidligere, skriver vi i HA om denne rapporten, og det heter også at Ifølge politiets etterretningsrapport viser statistikken at av gjerningsmennene med tre eller flere saker på seg så er 94 prosent gutter, de er mellom 13 og 15 år gamle, over halvparten har foreldre med minoritetsbakgrunn og de fleste bor kun sammen med mor.

Man har altså, ser det i alle fall ut som fra utsiden, god kunnskap om hvem det er som skjuler seg inne i de nedslående tallene.

Les også

I dag skal det skje ting som noen kanskje kommer til å huske livet ut

Det blir nå en oppgave for langt flere enn bare politiet å rydde opp i dette. En og annen lettvint løsning flagrer til stadighet forbi i kommentarfeltene på Facebook. De er heller verdiløse, og forsvinner lett i en sky av støy.

Det er tid for å stille spørsmål. De grunnleggende spørsmålene, de som danner fundament i både etterforsking og journalistikk. Vi har allerede berørt tre av dem; hvem, hva, hvor.

Når disse er besvart, må man gå videre. Da venter hvorfor.

Hvorfor har vi kommet hit? Og deretter hvordan kan vi løse det.

Våren 2023 ruller sivile politibiler inn i skolegårdene på Hedmarken. 14-åringer går med pepperspray for å forsvare seg på gata. Tenåringer fyller avhørsrommene. Ungdommene våre er for verdifulle til at det kan fortsette på denne måten.