De fleste av oss lever på en slik måte at vi holder oss utenfor murene. Men lovbrudd skjer, og enten man er en erfaren kriminell, eller en som har tatt et uheldig valg et sted i livet, så er det i fengsel man gjør opp for seg.

Det er ikke uvanlig å ønske seg ut av et opphold der. Noe mer uvanlig er det at man gjør alt man kan for å komme INN.

Men det var nettopp det som skjedde på fengselet på Ilseng søndag kveld.

En mann brøt seg inn i fengselet ved å klatre over et tre meter høyt gjerde med piggtråd på toppen. Han skal ha vært ute etter noen for å kreve inn noe, som det heter i uttalelsen fra fengselet.

Det er lett å le av hendelsen for den som er på utsiden; at noen bryter seg INN i et fengsel er heller uvanlig.

Men saken har en alvorlig side ved seg også, og fengselet skal roses for at de praktiserer åpenhet om hendelsen.

Ansatte og innsatte i et fengsel har krav på en sikker hverdag. Er man på jobb for Kriminalomsorgen, skal man ikke leve med uvissheten om at en person - kanskje til og med utstyrt med en eller annen form for våpen - skal ta seg inn i anstalten for å hevne seg på noen.

Innsatte har også krav på å føle denne sikkerheten.

Ilseng fengsel er et lavsikkerhetsfengsel med 86 plasser. Tillitsvalgt på stedet sier til HA at de merker problemstillinger knyttet til gjengkriminalitet.

Det sitter med andre ord fanger på Ilseng som KAN være utsatt for represalier fra miljøer der vi vet at terskelen for alvorlig voldsbruk, er lav.

Søndagens uønskede hendelse bør alle, fra lokal fengselsledelse og opp til justisdepartementet, merke seg.

At en som ikke har noe der inne å gjøre BÅDE bryter seg inn i fengselet, OG kommer seg ut igjen, det er alvorlig og lite tillitsvekkende.

På de 20 minuttene vedkommende var på stedet, kunne han i teorien rukket å gjøre stor skade på mennesker, om det var det han var ute etter.

Nå skjedde heldigvis ikke det, men så lenge han tok seg inn uten noen form for kontroll, hadde hendelsen betydelig potensiale for skader på personer.

Nå vet vi at en stor satsing på nærmere 100 høysikkerhetsplasser er på trappene.

I kjølvannet av det får vi tro at også innsatte på lav sikkerhet, og de som jobber der, får god nok beskyttelse mot inntrengere utenfra.