Det er ikke mange stillinger det knytter seg så sterk offentlig interesse til i en kommune, som selveste kommunedirektøren.

Stillingen ble brått ledig da Christl Kvam uventet gikk av i fjor sommer, en avgang som HA senere kunne avsløre at hadde et bakteppe.

Det tok sin tid før den viktige jobben ble utlyst, men søndag gikk den opprinnelige søknadsfristen ut. Den er forlenget med en uke.

Et grunnleggende og viktig offentlighetsprinsipp i norsk forvaltning, er innsyn i søkerlister til denne typen stillinger.

Hodejegerfirmaet Headvisor er hyret inn av Hamar kommune for å rekruttere ny kommunedirektør. Én søker er offentlig kjent, og det er konstituert kommunedirektør Kjetil Wold Henriksen.

Og det er det vi vet, for søkerlisten, – utløpt søknadsfrist til tross – er ikke offentlig kjent. Mangeårig pressemann og ekspert på regelverket om offentlighet i forvaltningen Gunnar Bodahl-Johansen mener kommunen har plikt til å sette opp offentlig søkerliste umiddelbart når fristen er utløpt.

Han antyder at det som i realiteten nå foregår, med utvidet frist, kan være en form for siling av kandidater som bidrar til mindre offentlighet rundt prosessen.

– Man fjerner dermed prosessen fra offentligheten. Her er det snakk om en fremtredende stilling som forvalter store offentlige verdier, sier han til HA.

Hvert år undersøker Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg hvordan det står til med åpenheten i Kommune-Norge.

Da HA omtalte fjorårets undersøkelse, havnet Hamar kommune på en lite glamorøs 335. plass.

I motsetning til nabo Ringsaker, som er helt oppe på topp 10-listen i åpenhet.

Da HA omtalte jumboplasseringen i åpenhet i fjor høst, ble det uttalt fra assisterende kommunedirektør at «Vi skal bli bedre til neste gang».

Åpenhet i forvaltningen er et helt grunnleggende prinsipp i Norge. At kommunenes praksis kontinuerlig undersøkes og rangeres, er bra. Det handler ikke om at avisene skal ha noe å skrive om, men at alle innbyggere og skattebetalere som bidrar i en kommune skal vite at prosesser som berører dem, foregår i tråd med lover og regler.

Måten Christl Kvam gikk av på, etterlot seg et inntrykk av at det var detaljer rundt dette som offentligheten ikke skulle vite om.

Når det nå skal ansettes en ny person i denne viktige stillingen, må Hamar kommune sørge for å holde en åpen prosess.

Fra 335. plass er det langt opp til pallen.