Regiondirektør i Barnevernet, Ingrid Pelin Berg, har sendt brev til alle kommunene i region øst. Der forteller hun om kritisk lav kapasitet i tjenesten.

Nærmere 50 prosent økning i antallet henvendelser målt mot fjoråret, gjør situasjonen kritisk vanskelig for etaten og folkene som er satt til å ta vare på noen av de svakeste i samfunnet; barn og ungdom som av ulike grunner har det vanskelig og som trenger hjelp. Ofte raskt.

- Den høye etterspørselen av tjenester har ført til at vi nå har kritisk lav kapasitet på barnevernsområdet, både når det gjelder institusjonsplasser og beredskapshjem. Erfaringsmessig vil de kommende ukene innebære en ytterligere økning i etterspørsel, skriver Pelin Berg.

Det er dermed illevarslende beskjed fra barnevernstjenesten inn mot sommerukene.

Den sittende regjeringen har gått til valg på, og gjennomfører, innstramminger mot private aktører innen nettopp dette segmentet.

Det er et betydelig paradoks at i brevet som nå har gått ut til alle kommunene i vår region, trekker Pelin Berg nettopp fram de private tilbyderne av barnevernstjenester som en mulig redningsplanke:

- Vi er i dialog med private leverandører, for å avklare om de kan tilby økt kapasitet i eksisterendetjenestetilbud ut året. Vi etterspør både institusjonsplasser og beredskapshjem, i første omgang med varighet ut 2023, heter det i et av punktene med tiltak som kommunene nå er blitt orientert om.

Det kan finnes grunner, de kan til og med være gode, for å se nærmere på private tilbydere av denne typen omsorgstjenester, men det må samtidig styres med åpne øyne med tanke på at behovet ser ut til å være større enn noen gang.

Og akkurat nå er det offentlige apparatet slett ikke rustet til å håndtere det alene.

Regiondirektøren for Bufetat avslutter med å varsle lengre at lengre ventetid må kunne påregnes som en konsekvens av situasjonen i barnevernsetaten.

Det er dårlige nyheter inn mot en lys årstid, og bak i bildet skjuler det seg barne- og ungdomsskjebner som vi ikke ser, men som gir klump i magen og stor grunn til bekymring.

Situasjonen i barnevernstjenesten i Innlandet bør vekke tilsvarende bekymring på såvel kommunalt og fylkeskommunalt som nasjonalt nivå.