Ledelsen på nye Briskeby stadion jobber på lag med hjelpende kapitalkrefter for å nå det overordnede målet:

Frigjøre følelser, fantasi, ball-artisteri, sportslige framganger, anerkjennelse, underholdning, gode trygge arbeidsforhold. De nye luftige tribunene (halve stadion) gir motivasjon til videre arbeid mot å fullføre mesterverket.

God arkitektur søker å gi en følelse av identitet og gjenkjennelse hos oss. Særlig er dette viktig der det bygges et nytt hus på en trang tomt, som på Briskeby, med eksisterende bygningsmasse tett på.

Det knugende, tunge «Politihuset» som er tenkt bygd, vil komme til å leve sitt helt eget liv blant de nybygde luftige tribunene. Politihuset føyer seg ikke inn i helheten.

Verken med hensyn til form, farge, funksjon eller estetikk. Murkolossen signaliserer mørk egenrådighet og makt.

Den tar seg til rette for å bekrefte seg selv, som igjen går på bekostning av omgivelsenes muligheter til bekreftelse. Dette igjen gjør helheten dårlig og forvirrende for oss.

«Lovens lange arm» er overhodet ikke i samme slekt som følelser, fantasi og ballkunst. Folk kjenner seg ikke igjen i mastodonten.

Den smadrer opplevelsen av helhet. De kraftige Facebook-reaksjonene er et uttrykk for nettopp dette. Husk dette politikere og utbyggere – det er alltid folk som befinner seg i begivenhetenes sentrum som utvikler de sterkeste følelsene.

Fjernt-stående planleggere og utbyggere må lytte nøye til disse følelsene, slik at en oppnår bærekraft.

Hvis ikke disse to representantene for kapitaliseringen, Alhaug og Busterud, evner å understøtte den overordnede planen på Briskeby, men ender opp med en ny katastrofe, kommer by og folk aldri ut av sitt negative selvbilde i et politikerstyrt Hamar-samfunn.

Roar Jevne

Hva gjør de hjelpende kapitalkreftene for å samarbeide med folkene på Briskeby om realiseringen av den overordnede planen?

«Vi mener det blir en god helhet på Briskeby» sier utbygger, Frode Alhaug. Men han peker ikke på et eneste viktig moment for å oppnå en god helhet, nemlig den gode opplevelsen for alle brukere av Briskeby Stadion! Alhaugs ord føles som en tom frase.

«Slik skal det i hvert fall ikke se ut på Briskeby» sier ordfører, Busterud, fortrøstningsfullt, i juni 2022.

Hva gjør han senere? I dagens HA (19.01) slår han tilbake mot kritiske folke-røster på Facebook: - Facebook er ikke et beslutningsorgan for Briskeby-supportere!

Dessuten - det jeg sa i juni 2022, gjelder ikke lenger! Jeg blir uendelig skuffet over ordførerens unnfallenhet og svik! Han oppleves som en rev i et hi med mange utganger!

Hvis ikke disse to representantene for kapitaliseringen, Alhaug og Busterud, evner å understøtte den overordnede planen på Briskeby, men ender opp med en ny katastrofe, kommer by og folk aldri ut av sitt negative selvbilde i et politikerstyrt Hamar-samfunn.

Det blir som med jernbanefyllingen gjennom sentrum i 1935 – etter 87 års eksistens skaper den enorme materielle utbyggingen i den lille byen vår, stor splittelse i befolkningen og store logistikk-problemer.