Historien om Martin (15) er veldig sterk lesning.

Beklageligvis er den ikke enestående. Men selvmord er vanskelig å sette søkelyset på. I årtier ble tematikken holdt utenfor offentlig debatt. I media har vi alltid hatt svært sterke føringer på at man skal være varsom.

Ja, i mange år var det veiledende at man ikke skulle omtale dem i det hele tatt.

Slik er det ikke lenger. Selvmord omtales med stor varsomhet fremdeles, men de skjer midt blant oss hele tiden, og nå blir ikke det lenger feid under teppet.

Martins foreldre Nina og Tom, som bor i Brumunddal, har valgt en åpenhetslinje om hvordan de mistet tenåringssønnen sin. De vil aktivt fortsette å snakke om sønnen og at han tok sitt eget liv.

– Det er dessverre fortsatt en del stigma knyttet til selvmord, sier foreldrene til avisa Nordlys, som laget og fortalte historien først. Familien kommer fra Nord-Norge, men er bosatt i Brumunddal.

– Eneste måte å bryte ned stigma på er åpenhet og ny kunnskap. Man må forske mer, vite mer.

I HA har vi valgt å gjengi historien fordi vi er enige med Martins foreldre.

Skal vi som samfunn komme videre i både hvordan vi ser på selvmord, og i forebygging, hjelper det lite å feie slike historier under teppet og late som om de ikke eksisterer. I et åpent samfunn kan vi ikke være bekjent av at vi holder oss med tabuer vi ikke tør diskutere.

Vær varsom-plakatens punkt 4.9. er medias rettesnor når det kommer til selvmord.

I mange år var utgangspunktet at selvmord som en hovedregel ikke skulle omtales.

I dag heter det blant annet «Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov».

Fokus på psykisk helse har det vært snakket om i årevis, fra feltarbeiderne til kongens nyttårstaler.

Om dette skal bli mer enn festtaler, så må vi i mediene trekke pusten dypt, og fortelle historiene.

Tidligere i vinter har våre kolleger i NRK Innlandet og Oppland Arbeiderblad publisert en serie historier om selvmord. Dette er eksempler på en ny og etter vår mening nødvendig åpenhet om dette vanskelige temaet.

Ta deg tid til å lese historien om Martin (15), foreldrene og søsknene.

De er sterke og modige som forteller.

Skal vi komme selvmordsstatistikken hardt i møte, «må vi etter beste evne både som enkeltpersoner og samfunn prøve å bidra til et rom for åpenhet», sier Martins foreldre.

Det er dét rommet HA forsøker å bidra til å skape ved å gjengi denne rørende reportasjen.