Innlandet fylkeskommune mangler 100 millioner kroner for å unngå kutt i busstilbudet. Arbeiderpartiet jobber for å forbedre det totale kollektivtilbudet.

Det er viktig for et langstrakt fylke å tilby fleksibel og tilpasset kollektivtrafikk. Mange mennesker er helt avhengig av skyss for å bevege seg rundt. Det blir krevende å unngå kutt. Fylkeskommunen har ingen reservepott på 100 millioner kroner.

Det må prioriteres knallhardt. Samtidig er det viktig å jobbe langsiktig for en satsing på kollektivtjenesten.

Innlandet er i dag eneste fylke i landet som ikke er blitt tildelt byvekst- eller belønningsavtaler fra staten. Dette er ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål.

For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, skal ordningene fremme gange, sykling og bruk av kollektivtrafikken.

Innlandets eneste mulighet til å kunne få avtale, er at «Mjøsbyen» blir definert som storbyområde. Mjøsbyen er et flerkjernet by- og tettstedsområde med over 200.000 innbyggere.

Får vi til dette, er kan det utløse store beløp over tid til kollektivsatsing i Innlandet.

For eksempel fikk den nye storkommunen Kristiansand, som har samme antall innbyggere som Mjøsbyen, 116 millioner kroner til kollektivtransport tidligere i år. Nå må det være vår tur! Fordi når den totale potten for kollektivtrafikken vår blir større, kommer det hele Innlandet til gode.

Derfor er «Mjøsbyen» viktig for hele Innlandet. Derfor må hele Innlandet støtte opp om arbeidet med å få «Mjøsbyen» inn på NTP.