29. november er en viktig, - og trist -, dato for det palestinske folket. På denne dato i 1947 ble det vedtatt en FN-resolusjon, nr 181, om deling av Palestina. Datoen har fått en symbolsk betydning.

I kjølvannet av dette vedtaket har verdenssamfunnet vært vitne til en israelsk okkupasjonsmakt som stadig har utvidet sitt lands grenser ved å legge palestinske landområder under seg.

Sammenlignet med andre arabiske land har palestinerne et høyt utdanningsnvå, og kvinneandelen av de med utdanning ut over grunnskolen er høy. Likevel trengs det sterkere fokus på kvinners situasjon i Palestina. Derfor er det internasjonale solidaritetsprosjektet "Making Women visible" et bidrag til en sterkere faglig kvinneorganisasjon i Palestina. Den norke fagbevegelsen er aktive i dette arbeidet sammen med fagforeningen New Unions på Vestbredden, bl.a. gjennom kursvirksomhet i Palestina.

Det vil bli en markering den 29. november om kvelden på Hamar, med fokus på å gjøre palestinske kvinner mer synlige i dette solidaritetsarbeidet.

Tid og sted vil bli kunngjort på HA-tavla.