Været er viktig når våren er på det høyeste og det nesten er sommer, alt slår ut i blomst og vi feirer pinse. Varmfronter og høytrykk er det som betyr noe for oss når vi feirer pinse.

Pinse er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus stod opp fra de døde på påskemorgen. Navnet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr femtiende. Det er ikke uten grunn pinsen blir kalt for den glemte høytid.

De fleste vet fremdeles hvorfor vi feirer jul. I følge meningsmålinger er det langt færre som vet hvor vi har påske. De aller fleste i det sekulariserte Norge blir svar skyldig hvis de ble spurt oss hvorfor vi feirer pinse.

Pinsen er kirkens fødselsdag. Men når den inviterer til fødselsdag 1.pinsedag, er det et fåtall som ønsker å delta i feiringen. For ca 100 år siden skilte folk seg ut ved ikke å gå til gudstjeneste. I høytidene var det nærmest obligatorisk.

Nå er det nærmest omvendt. Før gikk man for å høre nytt på kirkebakken. Det var mer spennende enn å høre presten utlegge skriftene. Nå får vi nyhetene gjennom andre kommunikasjonsformer, så heller ikke av den grunn bør vi gå til gudstjeneste.

Det er derfor langt mellom fulle gudshus som vekker begeistring og skaper liv i norske bygder og byer denne pinsen. Og det sosiale samværet opplever de fleste i skog og mark, på badestranden eller på en uterestaurant.

Vi finner alltid en grunn for å feste. Pinsen er en fest. Et hvert folkeslag har sine fester.

Festrus skal visstnok være spesielt festlig. Man kunne drikke seg til de storehøyder som grekerne kunne hos Platon, eller så kunne festdeltakerne drikke seg under bordet som enkelte har for vane her hjemme. Uten festene ville tilværelsen bli heller kjedelig.

Og festene er som den første pinsen preget av liv og bråk, noe det også er en langhelg med varmt vær her hjemme.

Vi trenger en kirke som inkluderer alle søkende og åpner opp. Og det er nettopp det pinsen gjør. Høytiden åpner opp for det nye og ukjente. Gud er ikke fjern i sin høye himmel. Han er nær, midt i livet og gir oss kraft og mot til å leve. Spørsmålet er ikke om vi tror om Gud, men at Gud tror på oss.

Likevel er det er langt mellom fulle gudshus denne pinsen som vekker begeistring og skaper liv i norske bygder og byer. For det er mer av livets fest i sosiale samvær i skog og mark, på badestranden eller på en uterestaurant.

Det er nemlig ikke så viktig å høre til i et menighetsfellesskap. Så de fleste nordmenn - og kvinner vil nok også i år oppleve pinsedagene som en langhelg hvor varmfronter forbindes med noe helt annet enn pinsekraft og et kristent fellesskap.