Der er satt av nær 15 mrd til Ytre IC på Dovrebanen i NTP, og det er dermed ett av de største prosjektene som har fått plass i NTP. I tilleggg er der satt av 10 mrd til ytre IC i andre deler av Intercity-systemet, foruten at Intercity-leddet på det såkalte Farriseidet er i ferd med å ferdigstilles.

Innlandet er vinneren i denne prioriteringen av ytre IC. Likevel klarer HA på forunderlig vis å konkludere med at prosjektet er skrinlagt. Det er som om avisen gjørs på å vri seier til tap. Å forklare 15 mrd som ingenting eller skrinleggelse er vel kanskje den mest pessimistiske tolkningen av et dokument siden fanden leste bibelen. Spesielt siden store deler allerede er under bygging, planlegging eller ligger i den nye NTP.

Ytre IC er et stort prosjekt. Men, det er også et prosjekt som der er bred politisk enighet om at skal gjennomføres. Det sikrer at det faktisk kommer.

Det er mulig dette er et ledd i en utspekulert kommunikasjonsstrategi fra HA for å få slike som meg til å rykke ut og stille navn, ære og samvittighet bak samferdselsprioriteringene for innlandet. Javel, i så fall har en lykkes, her skriver jeg: Ytre Inter City kommer! Den ligger ikke i noe skrin av noen art.

Men dette har også en litt mer negativ side. En ellers respektabel avis som skriver en slik leder; folk kan jo tro på det! De fire samarbeidspartiene H, FrP, V og KrF har nå forpliktet seg til dette. Det vil bli gjennomført så lenge vi har flertall. De som kan stoppe dette er de partiene som i dag er i opposisjon. Jeg tror det skal sitte svært langt inne for MDG og SV å gjøre noe slikt. De eneste som noen ganger kan tolkes slik at de mener der er for mye satsing på jernbane på sentrale Østlandet, er Senterpartiet – helst da fra representanter fra andre deler av landet. Så da er spørsmålet til Ap og Sp; det er dere som eventuelt kan skrinlegge ytre IC. Har dere tenkt å gjøre det? Dersom dere nå sier at vi skal bygge dette, så er saken klar!  

Så får Ap/SV/Sp heller leve med at det var samarbeidspartienes NTP som la inn penger til Ytre IC. Dere la jo ikke inn en krone i forrige NTP til det. Nå er planleggingen allerede i gang, og pengene er lagt inn.

 


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00