Og det er det som er begrunnelsen for at WWF, ifølge HA, vil gå til sak mot Staten, og i den forbindelsen er de ikke så nøye med om argumentene de legger til grunn ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Når det gjelder for eksempel Bernkonvensjonen som de stadig skyver foran seg som sannhetsvitne, har ikke Norge i henhold til denne noen forpliktelser om levedyktige bestander av ulv.

Ekspedisjonssjef Erik Lykke som var med og framforhandlet Bernkonvensjonen framhevet dette til Aftenposten 30. januar 2004. «Bernkonvensjonen om beskyttelse av de truede artenes livsbetingelser som undertegnede var med og forhandlet fram, sier at før myndighetene gjeninnfører en art, må de forsikre seg om at forholdene ligger til rette for dette. Biologisk sett gir det ingen mening å ha ei målsetting om en levedyktig bestand av ulv i Norge.»

Dette er også senere bekreftet av Oslo Namsrett, og ble også utdypet av Erik Lykke i Hamar Arbeiderblad 23. januar 2004. Hvor mange ganger må dette gjentas før det synker inn hos disse ulvevernerne, som bare turer fram med sine uriktige påstander for å oversvømme våre utmarker med et av verdens verste rovdyr, og som går på bekostning av levekårene for mange som må leve under dette rovdyrtyranniet.

Og den stadig tilbakevennende påstanden om at ulven er rødlistet som en sterkt truet art, er et argument som stadig går igjen i WWFs løgnpropaganda. Ulven er vel den mest tallrike av de store rovdyrene, ikke bare på den nordlige halvkule, men også i mange av de sydligere landene. Som i India hvor ulven de siste 20 årene har drept 273 barn, gjennomsnittlig 13-14 barn i året. Dette kan hvem som helst kontrollere ved å gå inn på nettet å skrive: «Barn drept av ulv i India.»

Det påstås fra WWF og andre ulvevernene at ulven ikke er farlig for mennesker. Men hvis WWF skulle få bestemme hvor mye ulv vi skal ha i Norge vil faren for at menneskeliv kan gå tapt også her i landet bli en realitet. For med deres ulvepolitikk vil det bli umulig å slippe beitende husdyr i utmarka, og når de får rensket utmarka for hjorteviltet og andre byttedyr blir menneskene de nærmeste på ulvens meny. For kjøtt må de ha.

Jeg håper at myndighetene snart kommer til sannhets erkjennelse og innser at denne miljøkatastrofen som ulven utgjør snart må ta slutt, og at fredningen av disse massemorderne blir opphevet. Å la for all del ikke WWFs ulvefantaster påvirke beslutningene, for deres argumentasjoner for å drive sak mot Staten bygger på falske premisser, og har ikke noe med virkeligheten å gjøre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00