Mange spør seg om hvem som saboterte stortingsvedtaket om å felle inntil 32 ulver i Hedmark denne vinteren? Flere bør tre ut av skapet sitt, sikkert flere enn Venstres Ola Elvestuen.

Siden det tok sånn ulidelig lang tid før Helgesen kom tilbake med tilbakemelding til Stortinget om at NEI det kunne ikke bli noe av jakt innenfor ulvesona, da må noen virkelig ha lett med lys og lykte for å kunne sabotere stortingvedtaket som var et bredt forlik mellom flere partier. Venstre var ikke en del av dette forliket, hva nå enn de ønsket å oppnå med det. Men uansett har Elvestuen gått og muntret seg med naturmangfoldsloven mens andre igjen har muntret seg med Bernkonvensjonen. Hva sier så en i EU som har jobbet aktivt med Bernkonvensjonen i 30 år? Jo Fernandez Galiano sier rett ut at det er opp til norske politikere og avgjøre om ulvejakta, dette så lenge ikke stammens overlevelse er truet. Pr. dato er det ca 100 ulver i Norge iberegnet grenseflokkene, og i Sverige er det mange ganger flere, for ikke å snakke om Russland. Ergo er ikke ulvestammen på noen måte truet.

Tilbake til naturmangfoldsloven, for her må Elvestuen ha fortiet en god del, for der står også at både ØKONOMISKE og SOSIALE forhold skal tas hensyn til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00