Kjell-Erik Nordlie spør i et innlegg i HA 22. desember om hvordan klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre kan forvalte ulv slik han gjør.

Det kan han fordi han forvalter regjeringens ulvepolitikk.

Senest i VG 7. januar understreket statsministeren at regjeringen stiller seg bak den forvaltning av ulv som Elvestuen har ansvaret for. Regjeringen skal respektere Stortingets lover og vedtak, og den gjør det.

Det må gjøres en avveiing mellom vern og beskatning, som er krevende, og der ingen blir ett hundre prosent fornøyd. Miljøorganisasjoner går til søksmål fordi det skytes for mye ulv, og i distriktene maner noen til kamp for å få skutt flere.

Samtidig er det et faktum at det aldri tidligere i moderne norsk historie har vært skutt så mange ulver som i 2018, og det satses også betydelige summer på skadeforebyggende arbeid, blant annet gjennom styrking av Statens Naturoppsyn (SNO). Over de siste årene har tallet på ulv økt, og det samtidig som tap av beitedyr til ulv har gått ned.

Det er all grunn til å ha stor forståelse for dem som rammes av tap av beitedyr til ulv. Tapene i Nord-Østerdalen i sommer var store og svært alvorlige. Derfor må det skadeforebyggende arbeidet styrkes, noe departementet og regjeringen gjør gjennom en rekke tiltak.

I Hedmark Venstre vil vi fortsette å arbeide for en ulveforvaltning som balanserer hensynet til naturmangfold og hensynet til beitenæringen. Derfor støtter vi også departementets beslutning som har medført at det for første gang er skutt ulv innenfor ulvesona for å få beskattet bestanden tilstrekkelig, og ut fra hensynet til folk som bor i Slettås-området i Trysil.

Likevel må vi leve med at det ikke finnes noen lettvinte løsninger for å få til en god avveiing mellom hensynet til naturmangfold og hensynet til beitenæringen.

Vi tror at både by og land er best tjent med at partene kommer opp fra skyttergravene og søker balanserte kompromisser mellom rovdyr og beitenæring. Vi skal ha både ulv og beitenæring i dette landet og i Hedmark i framtida også.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00