Norges anseelse internasjonalt som miljønasjon er i voksende krise. Den pågående nedslaktingen av kritisk truede ulver gjør Norge til et av de dårligste landene innen naturmangfold. Behandling av dyr og natur på andre områder er også kritisk.

Ulvejakten, hvor svært dårlige holdninger til dyr utvises fra de som får lov til å jakte og skadeskyting allerede er et problem, er uverdig for Norge. Venstre kan ikke være del av en regjering som raserer norsk naturmangfold på denne måten, og slik setter et svært dårlig eksempel for resten av verden. Venstre må nå vise at de virkelig representerer håp for kritisk truede dyr i Norge. Et ufravikelig krav bør være at man ikke driver ren bestandsreduserende felling av truede dyr.

Venstre har profilert seg som miljøparti, samt har gått sterkt ut som forsvarer for naturmangfold og ulvene, og NOAH vet med sikkerhet at for mange Venstre-velgere var dette en vesentlig grunn til deres oppslutning om partiet. Like viktig er løftet om slutt på pelsdyroppdrett, som Venstre også har frontet sterkt. Det er uhørt at Norge fortsatt tillater pelsdyroppdrett som 70 % av befolkningen er imot, og vi setter nå vår lit til at Venstre holder ord for dyrene.

NOAH kun to konkrete krav til Venstres forhandlinger - men disse to er til gjengjeld essensielle for Venstres troverdighet: Slutt på ulvejakten og slutt på pelsdyroppdrett.

NOAH er imidlertid også tydelige på at Frp og Høyre har et stort ansvar: De må gi Venstre seire innenfor både miljø og dyrevelferd. De har selv profilert seg på dyrevelferdsspørsmål, og begge er delt i saken om pelsdyroppdrett. Selv om ulvesaken er mer betent for disse to partiene, kan de ikke med troverdighet si at de følger Naturmangfoldloven dersom de fortsetter dagens politikk.

veterinær og leder i NOAH – for dyr rettigheter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00