Gratulerer som nyutnevnt justisminister og lykke til med ansvaret for tafatthetens departement. I løpet av mer enn fire år med dine partifeller, justisministrene Anundsen og Amundsen, har det skjedd fint lite. Det er ikke bare navnene som er like. Også handlingslammelsen hadde de felles. Det er mye å ta tak i. Du er kjent som en handlekraftig og uredd politiker, men du trenger noen velmente råd på veien.

Nærpolitireformen. Som politipensjonist etter mer enn 30 år i tjenesten er jeg bekymret over det som skjer nå under den såkalte «Nærpolitireformen». Politidirektoratet er i gang med å fjerne 126 lensmannskontor og erstatte dem med en nærpolitikontakt, ofte uten kjennskap til lokal ungdom, skolelærerne, idrettslederne eller næringslivet i kommunen fra før.

Hvor blir nærheten av? For meg ser det mer ut som innføring av fjernpolitiet. Hvor skal folk få utrettet sivile tjenester når politikontorene blir borte? Det dreier seg blant annet om pass, våpenkort, hittegods, skjenkebevillinger, utleggsforretninger og gjeldsordning. Vi er på vei fra et servicepoliti til et utrykningspoliti.

Forskjellen til Vinmonopolet, en annen statlig virksomhet, er slående. På begynnelsen av 1990-tallet hadde vi 110 polutsalg, fordelt på 76 kommuner. Nå har vi 333 polutsalg. Det betyr at 91 prosent av befolkningen bor i kommuner med eget pol. På begynnelsen av 1990-tallet hadde vi 354 lensmannskontor og politistasjoner. Når politidirektøren har gjennomført sin nedleggelse av politikontorer, vil vi ha igjen 221. For meg fremstår det som en dårlig løsning å erstatte politi med pol. Jeg skal gi deg tips om fire sentrale kriminalitetsområder som Justisdepartementet har forsømt de siste årene.

Økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte begås med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er lovlig. Hvitvasking, skatte-, avgifts- og tollunndragelser, menneskehandel og regnskapskriminalitet faller inn under definisjonen. Enkelte bransjer er svært utsatt, som bygg og anlegg, renhold og restauranter. Det antas at den økonomiske kriminaliteten utgjør et alvorlig og stigende samfunnsproblem.

Skiftende regjeringer har laget handlingsplaner mot økonomisk kriminalitet, hvor en rekke departementer og direktorater har inngått i et forpliktende samarbeid. Den siste regjeringsbaserte handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet ble lagt frem av Justisdepartementet og Finansdepartementet i 2011. Den løp ut i 2014. Det er på høy tid å lage en ny.

Voldtekt og seksuallovbrudd. I 2012 la den rødgrønne regjeringen frem Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014. Planen markerte vilje til å prioritere målrettet innsats på et svært alvorlig kriminalitetsområde. I en rapport våren 2017 kritiserte Riksadvokaten kraftig arbeidet med voldtektssakene. Det uroet Frp-statsråd Per-Willy Amundsen. Men istedenfor å vise handlekraft, fraskrev justisministeren seg ansvaret ved å si at voldtekt «er saker vi som samfunn har fokusert for lite på».

Nei, Per-Willy Amundsen! Samfunnet er veldig opptatt av trygghet og å bekjempe voldtekt. Det er han og hans kolleger i Fremskrittspartiet som ikke maktet å gjøre noe. At Amundsen offentlig kunne få seg til å si at han ville «bruke god tid på å vurdere rapporten», viser hvor defensiv han var. Først etter å ha blitt kritisert for sin tafatthet av opposisjonen, kom Amundsen på hva han kunne gjøre. Han fant ut at departementet skulle lage en …. Handlingsplan. Men nå er det et nytt år og intet har skjedd.

Politiet la i slutten av januar frem kriminalitetsstatistikken for 2017. Den viser en kraftig økning i antall anmeldte seksuallovbrudd - hele 13 prosent fra året før. Den siste handlingsplanen mot voldtekt løp ut i 2014. Det er på høy tid å lage en ny.

Kriminalitetsforebygging. Siden begynnelsen av 1990-tallet har skiftende regjeringer, med ulikt politisk ståsted, laget handlingsplaner for å forebygge kriminalitet begått av barn og unge, sist i 2013 kort tid før den rødgrønne regjeringen gikk av. Planen ble ikke trukket tilbake av den blåblå regjeringen, med Frp-justisminister. Men oppfølgingen har vært fraværende. Det sies blant annet i planen at det skal publiseres årlige statusrapporter. Mer enn fire år senere foreligger ingen slik rapport. Og kriminalitetstallene for 2017 viser en dramatisk økning i ungdomskriminaliteten fra året før, med hele 46 prosent for de yngste.

I den blågrønne regjeringens politiske plattform fra 14. januar 2018 sies det at «Regjeringen vil styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet». Hvorfor ikke starte med å lage en ny handlingsplan? Den forrige løp ut i 2016. Det er på høy tid å lage en ny!

Vold i nære relasjoner. Alle politiske partier er enige om at vold i nære relasjoner utgjør både et kriminalitets- og et folkehelseproblem. Vi aner ikke omfanget, men på Justisdepartementets hjemmeside heter det: «Vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen.» I den blågrønne regjeringens politiske program heter det at den vil «Fortsette å prioritere kampen mot overgrep og vold i nære relasjoner».

Fortsette? Prioritere? I august 2013 ble den siste handlingsplan mot vold i nære relasjoner lagt frem, av Justisdepartementet i den rødgrønne regjeringen. Denne handlingsplanen løp ut i fjor. Det er på høy tid å lage en ny!

Du husker kanskje hva din partifelle justisminister Anundsen valgte å vise frem i sin berømte skrytevideo fra valgkampen 2015. Det var våpen og biler, båter og helikoptre, fengselsceller og rettssaler. Men dessverre ikke ett ord om kriminalitetsforebygging og innsats mot seksuallovbrudd. For litt over et år siden ble Anundsen erstattet av Amundsen. Det er ikke bare navnene som er til forveksling like. Den manglende evnen til å gi Norges befolkning den trygghet vi kan forvente, hadde de også felles.

Gratulerer som nyutnevnt justisminister. Det er enormt mye å ta tak i. Du er ikke kommet til dekket bord, men til tomt bord. Lykke til!

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.