Et veldig trist syn som møter en fra første steg inn i Vang Almenning. Inngangsporten med det nye bomsystemet. Den ble lagt helt nederst på parkeringen. Hvorfor kunne den ikke være der den var fra før? PENGER. Dette måtte da ødelegge for besøkene på Gåsbustua, det eneste stedet alle kunne få kjøpe seg kaffe og litt å bite i. De som skal i selskaper må også betale 60 kroner for å komme i selskapet de var bedt i. PENGER.

Grustaket rett innenfor Gåsbu, som jeg hørte da de startet opp skulle benyttes på Almenningens veger, ble leid ut videre for å brukes på nye E6. PENGER.

Dette medfører mye mer trafikk og støy for de nærliggende boligene etter Gåsbuvegen. Det er opp til nærmere 100 lass pr dag, hvis ikke enda flere. Ikke greit å være de som bor tett inntil vegen eller de som går der.

Før var det flere steder som alle kunne kjøpe seg kaffe og et godt wienerbrød eller noe annet å bite i. I dag er det ingen ting.

Det er flere flotte hyttefelt i Vang Almenning, men ikke så mye aktivitet for dem som ikke har hytte. Det er kun på Brumund en kan få kjøpe en kaffekopp.

Bringbubrua har vært ett nydelig sted for tilreisende og bygdas innbyggere. Der har folk fått lov til å ha campingvogn, bobiler og telt. Dette har vært en plass som folk har benyttet i bortimot 100 år. En plass som alle kunne nyte ro og stillhet. Vang Almenning har satt opp gjerde rundt denne plassen og de har holdt den vedlike sammen med dem som leide seg plass der. Det har blitt klippet gresset og holdt utedoen i meget bra stand av dem som har leid seg en plass der.

De siste årene har det vært meget vanskelig å få noe støtte til å reparere gjerde da dyrene bryter seg inn gjennom gammelt gjerde. Det har også kommet forslag på at folk i nærmiljøet der kan være behjelpelig med å få satt opp et nytt gjerde med ett mindre areal, men nei, ikke noe fra Vang Almenning. Er ikke almenningen for folk i nærmiljøet og turister? Hvis vi ser på våre naboalmenninger, får de der til kafeer, serveringer av mat, plasser så folk kan ha campingvogner og bobiler med ordnet forhold. Jeg husker fra den tid vi dro innover Vang Almenning, det var så koselig. Nå i dag synes jeg alt blir rasert og alt blir hogget ned.

Er det bare at de skal ha inntekter på alt og ikke gi noe tilbake? Jeg kunne ønske at vi med stolthet kunne vise frem til tilreisende Vang Almenning, men hva skal vi vise frem? Bobiler og campingvogner kan stå ved Bringbu bru i tre dager. Ja, det er greit det. Men hvor skal vi stå? Der det er mest ku og sauemøkk? Teltplasser er jo helt greit, men det burde kanskje den på andre sida være også. Jeg skjønner ikke at det ikke går an å få litt velvillighet fra Almenningens side. Håper dere leser dette og at det går an å få ett synspunkt fra dere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00