Jeg har vel tre handicap, som gjør at jeg ikke burde uttale meg om dette. For det første er jeg vel for gammel. For det andre er jeg litt for glad i at ting fortsetter å være slik de har vært, og litt for lite glad i mye av det nye som dyttes på oss. For det tredje har jeg 42 år bak meg i en flott bedrift som het Norges Statsbaner. Dette NSB inkluderte alt de ca 30 første åra jeg var ansatt der, fra stasjoner, tog, skinnegang og verksteder, og all person- og godstrafikk ble utført av NSB. Vi som hadde jobben vår der, var alle ansatt i NSB.

Så begynte «rasjonaliseringen». Alt som hadde med skinner og skinnegang å gjøre ble skilt ut fra NSB, og fikk navnet Jernbaneverket, og det dukket opp nye direktører og underdirektører som skulle styre dette verket. Så kom det som ble kalt divisjoneringen. Vi fikk Persontrafikkdivisjonen, Godstrafikkdivisjonen, Eiendomsdivisjonen, Verksteddivisjonen, og jeg tror det var enda en divisjon. Alle skulle ha sine direktører og underdirektører, pluss en stor stab i tillegg for å administrere alt.

Jeg skal gi et godt eksempel på hvordan dette fungerte: La oss si at Hamar Jernbaneverksted skulle sende en hjulgang for en vogn, til et større verksted i Oslo for dreiing. Så ble hjulgangen, mens NSB enda var NSB, plassert på ei ledig vogn, og hektet på et tog med ledig kapasitet, uten fraktberegning, og uten at det kostet NSB ei krone. Etter at divisjoneringen kom, måtte verkstedet kjøpe denne tjenesten av Godstrafikkdiv. og sendingen ble fraktberegnet. Dette ble så dyrt at det ble billigere for verkstedet å leie Pedersens Transport i Brumunddal til transporten.

Sjøl en førsteklassing i barneskolen skjønner at dette førte til mye fraktutgifter for å frakte sitt eget gods, og var negativt for etaten. Og alle disse divisjonene kjøpte og solgte tjenester mellom hverandre, uten at det ble ei krone i inntekt til etaten, og tenk hvilken administrasjon dette krever.

Det begynner å bli lenge siden jeg pensjonerte meg, men jeg regner med at denne divisjoneringen fortsatt fungerer slik. Godstrafikken er vel uansett allerede overtatt av andre, og NSB må kjøpe tjenesten. Jernbanen er ikke bare populær i dag, og jeg lurer på om det blir bedre når vi heretter skal forholde oss til Vy og Goahead, og mange flere navn, når de er ferdige med konkurranseutsettingen.

Men jeg er vel for gammel til å skjønne noe av dette, i likhet med alle de jeg har hørt bare i dag, som kaller dette for ren galskap. Og hvor langt rekker 280 millioner, når hvert eneste skriveark, alle tog, alle uniformer, ja absolutt alle eiendeler skal bytte logo, og alle lok og tog skal males grønne, bare for å nevne noe av det som skal endres?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00