Ingen vil en gang drømme om å kalle den truet der. Når den har innvandre til Norge blir den imidlertid definert som «kritisk truet». Villsvin og mårhund innvandrer også, men de svartelistes og tas ut fortløpende. Det samme gjelder heldigvis alle andre fremmede arter enn ulv.

Det er vårt ansvar å beskytte det biologiske mangfold. Det er vi enige om. Naturmangfoldloven er også tydelig på det. Men når det gjelder ulv er det umulig å få en seriøs diskusjon om opprinnelsens betydning. Norges Bondelag har for eksempel påpekt at russisk ulv i ulvesona truer en rekke rødlistede arter, fordi beitedyr forsvinner. Disse artene har åpenbart ingen forsvarere i Unge Venstre.

Jeg tegner ingen skremmebilder slik Unge Venstre antyder og ber dem heller lese mitt innlegg en gang til. Stortingsmelding 21 (2015-2016) - «Ulv i norsk natur» - var tydelig på at ulven var utryddet i Norge i en lang periode. Nå har vi en ulv som selv NINA sier er en «vestlig avgrening» av en russisk stamme. I ettertiden framstår derfor «sør-skandinavisk stamme» som et begrep som har blitt brukt bevisst for å få etablert en innvandret, russisk ulv.

Les Elin Engerbakks innlegg i HA 25. januar.

Den russiske ulven er meget tallrik og livskraftig der den kommer fra. Hvorfor skal vi ha et så ubegrenset ansvar for russisk ulv at en del av befolkningen skal frarøves livskvalitet, sitt nærmiljø og næringsgrunnlag? For å illustrere alvoret i hvor sentralt dette med opprinnelse er, så minner jeg om at vi under høringen på Stortinget ble informert om at parasitten «gyro» kom til norske lakseelver, fordi vi ved utsetting ikke var bevisste opprinnelsens betydning.

Dette er en kamp om Naturmangfoldloven og dens definisjon av fremmede arter skal styres av romantikk eller kunnskap. Jeg adopterte «pøbelulv» fra miljøbevegelsen som et eksempel. Vi har en gran som de har stemplet som «pøbelgran». Gran har og har vi hatt i tusenvis av år, men det er forskjell på type gran. Vi har en Naturmangfoldlov som definerer fremmede arter; Hvorfor kan ikke Unge Venstre gå inn i en kunnskapsorientert diskusjon om opprinnelse og ansvar når det gjelder ulv?

De som betaler dette miljøgildet gjennom nedsatt livskvalitet, tapt næringsgrunnlag og en gårdsplass som er overtatt av ulv, fortjener faktisk svar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00