I et intervju med Høyre-politikeren Odd - Hermann Roel Børke i Ringsaker Blad 14. juli tar han opp spørsmålet om Ringsaker bør bygge ny flyplass når Hamar flyplass legges ned.

Også lederen for Innlandets luftsportsenter med base på Hamar, Geir Magne Andersen, er kritisk til eventuell nedleggele av Hamar flyplass, ifølge Roel Børke.

Børke har tatt opp saken i et brev til administrasjon og politisk ledelse i Ringsaker. Andersen sier at det er så mye som skjer nå med tanke på elektriske fly, som kan gjøre at Hamar flyplass kan våkne til liv igjen - slik det var i gamle dager.

I sitt brev til kommunen peker Roel Børke på at vi har en verden i endring, og han sier: «Jeg mener det er korttenkt å legge ned det kortbanetilbudet som finnes, ikke minst ble det behov avdekket under brannen sist helg, hvor flyplassen var nødvendig for brannhelikoptrene».

Ordfører Einar Busterud uttaler: «Ringsakers utbygging av Lund er jo en av årsakene til at flyplassen legges ned», og han sier videre «det var krav fra Miljødepartementet for at vi skulle få bygge på dyrket jord på Lund og Vold.»

Planene er å bygge boliger på Stavsberg når flyplassen legges ned. Busterud har fortalt til HA at de hadde valget om 1.000 boliger, eller å beholde flyplassen på Stavsberg. Da ble det boliger.

Jeg har vanskelig for å tro at Miljøverndepartementet - ensidig - kan stille slike krav som nevnt ovenfor.

Her må vel Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvaret også ha et ord med i laget.

I et innlegg i HA 17. juli med overskriften «Kortsiktig og lite gjennomtenkt, Busterud» peker Arild Mauseth på en rekke faktorer for opprettholdelse av Hamar flyplass, og der er stikkordet totalberedskap.

Så vidt jeg husker, var det den mektige og viljesterke forretningsmannen Erling Vold og noen andre flyentusiaster, som jobbet aktivt for å få etablert Hamar flyplass for mer enn 50 år siden, og flyplassen har vært i flittig bruk, selv om det nå ikke er noen faste ruter der. Flyruter har kommet og gått, men flyplassen har bestått, og Hamar flyplass bør fortsatt få være til nytte for fellesskapet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00