Jeg kan skjønne at mennesker kan forske på ulverevir. Men det jeg ikke kan skjønne er at ulvene kan vite hvor grensen for ulvesone går.

Stein W Bie skriver i sitt leserinnlegg i HA, torsdag 6/7 at selv om man utrydder alle de fire store rovdyrene, vil det likevel bli borte 10. 000- 20.000 sauer på utmarksbeite hvert år. Men det herr Bie ikke skjønner er at veldig mange sauer kan bli utsatt for en grusom død etter at de har blitt jaget av rovdyr. Under slik flukt, over stokk og stein, gjennom krattskog og steinurer kan sauen brekke et eller flere bein, og blir da liggende hjelpeløs med store smerter og sulter i hjel, og etter en vill flukt fra rovdyret kan sauer få sprengte lunger, som også fører til den visse død.

Etter slike dødsfall som her ble nevnt, er det bare en full obduksjon som kan fastslå dødsårsaken. Hvem vil dekke utgiftene for å obdusere 110.000- 120.000 sauer?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00