Gunnar Gundersen har et poeng; Ulvedebatten idag er for svart/hvitt, ekstrem og ikke kunnskapsbasert. Men i innlegget bommer han likevel ved å fortsette å bygge opp skremselsbilde av ulven.

Dette skrev Gunnar Gundersen.

Et av argumentene til Gundersen er at ulv senker jaktgrunnlaget og tar husdyr. Dette kan vi selvsagt ikke bestride. Men alle rovdyr tar husdyr. Ifølge tallene fra rovdata over erstatning for tapt sau ble 10 prosent tatt av ulv, mens flest ble tatt av jerv, og mange også av bjørn. Disse tallene er selvsagt usikre, og det kan godt hende tallene er høyere. Ut fra det bilde som tegnes av ulven skulle man trodd de tok 90 prosent, men det gjør de ikke.

Ved at Gundersen sier han ikke skal snakke om rykter om kunstig utsatt ulv, bidrar han også med å spre skremselspropaganda og splitter opp debatten enda mer. I stedet for å se på at vi faktisk har fått gjeninnført en art i norsk natur, i en verden hvor det hver dag forsvinner mellom 150 og 200 arter.

Vi i Unge Venstre mener at å ta ut 42 ulver i ulvejakta nå er overilt, og i strid med formålet i naturmangfoldloven; nemlig å ivareta en bærekraftig ulvebestand. Stortinget har vedtatt å ta ut 42 ulver, men Stortinget har også vedtatt i både Grunnloven og internasjonale konvensjoner at vi skal ta vare på miljøet, og en del av dette innebærer å ha en bærekraftig ulvestamme. Vi kan ikke på en side klage over at ulven er innavlet, og samtidig ønske å ta ut 42 av mellom 105 og 112 ulver.

Ulven i dag har ført til redsel. Dette må vi ta på alvor. Vi kan likevel ikke styre norsk rovdyrpolitikk på frykt, like lite som vi kan styre annen politikk på frykt. Vi må også ta på alvor at majoriteten av den norske befolkning vil ha rovdyr i norsk natur og at vi har internasjonale forpliktelser. Forvaltningens rolle her skal være effektiv og rasjonell og ikke dyrke de konfliktene som er i samfunnet. Skadeførende dyr bør kunne skytes, men vi må bevare stammens bærekraft, noe Stortingets vedtak ikke har gjort.

Det er utfordringer med å ha ulv i Norge. Det kan skape utrygghet, og tap av husdyr. Det er likevel ikke tilstrekkelig til at vi kan stille oss over naturen og gjøre uopprettelig skade på den. Vi har en gang tidligere nær utryddet ulven. Nå har vi langsomt bygget opp en genetisk sterkere ulvestamme. Den må vi ta vare på. Våre forfedre kunne være unnskyldt da de nært utryddet ulven i første omgang, men i dag vet vi bedre. Vi har et ansvar for å ta vare på miljøet og dyra våre, og ulven er en del av det. Ulven burde ikke være Norges sorte får.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00