Kristian N. Kvikstads anvendelse av adjektivet massemorder, faller på sin urimelighet når han omtaler sulten ulv som dreper byttedyr for å skaffe føde. Med et slik vokabular blir debatten et verbalt ordskifte uten mening. Naturlovens eksistens syntes også fraværende når han omtaler sau som frittgående element i vår fauna, uten nødvendig vern og oppsyn.

Antall sau, som beiter fritt i naturen, er blitt sterkt redusert. Derfor bør statens annonserte drap på 47 ulver avlyses. Kvikstad har selvfølgelig en plausibel forklaring på sammenheng og avviser bastant et slikt forslag. Intet ville glede mer enn at all ulv og øvrige store rovdyr blir slettet fra vår fauna. Et viltgjerde mot Sverige, som hindrer ulovlig innvandring og assimilering med vår fauna, blir vel neste innslag. Med lov skal landet bygges, med lov kan det også forringes.

Definisjon av massemorder kan ikke tillegges naturens skapninger. Naturlovene skaper egen symbiose og sameksistensen med et balansert økomiljø. Arten, homo sapiens, ikke bare utøver massedrap på egen artsfrende, men endog anvender organisert masseslakt av naturens skapninger, etter innfallsmetoden. Inseratens manglende omsorg for 98 prosent av frittgående sauer, som forsvinner i naturen hvert år, blir til en følelsesmessig agenda for to prosent som faller som føde for rovdyr. Proporsjoner som ulvedans i fåreklær.

At ulven skulle fremskaffe slik almen angst er en konsekvens av ubegrunnet skremsel med høyst vikarierende agenda. Det er legitimt å rette ansvaret for sauedød, det seg være av rovdyr eller andre årsaker, på sauebonden. Dyrevernloven pålegger et vern av buskap og ikke utsette denne for manglende stell og åpenbar neglisjering. At dette kan være en krevende prosess fraskriver ikke ansvaret.

Store landbruksmessige overføringer, generøse driftstilskudd og skadeerstatninger gjør neppe næringen til et økonomisk paradis, men likefullt er staten en meget aktiv støttespiller. Sauebonden er ikke en vernet bedrift. Men en oppegående og ansvarsgjort næring som må tilpasse sin virksomhet og ta relevante forholdsregler.

Det forblir en subtil påstand at ulven også skal utgjøre noen stor fare for mennesker. Med god grunn skyr den folk, derimot er vi en stor fare for dens berettiget eksistens og skogens øvrige rovdyr. Gleden ved å bruke naturen, på dens egne premisser, må ikke bli ødelagt av fanatisme. Naturen er et nasjonalt anliggende og angår allmenheten, ikke private særinteresser.

Les også
DEBATT 7. desember stilles en trysling for retten for ulovlig ulvejakt.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00