I de senere årene er det to dyrearter som har begynt å etablere seg i Norge og som vi ikke ønsker. Det er mårhund og villsvin som det tilsynelatende er stor enighet om å prøve å utrydde. Hva med om ulven hadde vært en ny art på linje med disse? Mon tro om ikke den også var blitt uønsket?

Hvis menneskene ikke hadde grepet inn, ville naturen regulert bestanden av ulike dyrearter. Når vi hevder vår rett til å utnytte utmarka til beite for dyr som vi skal fø oss med, blir vi en del av det regulerende systemet. Da vil det naturlig gå ut over de artene vi konkurrerer med. Det er naturlig at det da blir store meningsforskjeller til de som gjerne vil at alle ville arter skal utfolde seg fritt.

Påstanden om at det vil være problem med innavl hvis vi ikke har en tilstrekkelig stor bestand av ulv synes overdrevet. Hvordan kan vi da forklare at ulvebestanden har tatt seg opp fra noen få eksemplarer for et par tiår siden til den bestanden vi har i dag? Det problemet må kunne utsettes til det blir mangel på ulv i Skandinavia. Ulven ser ikke landegrenser.

Et fåtall av ulike arter, gjør spenningen større ved å ferdes i naturen om en skulle være heldig å få en sjelden observasjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00