Verden er rar. Det er slik kamp om politiressursene at det skal nedlegges lensmannskontorer i fleng i distriktene. Det forhindrer likevel ikke at to polititjenestemenn kan ta seg av åstedet og ta hånd om det døde dyret når det er skutt ulv i nødverge på reinbeite i Lierne.

Fylkesmannen, SNO og lensmannen har engasjert seg. Betryggende å vite at man skal til bunns i sakene når det er skutt ulv. Det er ikke alltid man er like trygg på menneskers sikkerhet og oppklaringsprosenten når det gjelder forbrytelser mot menneskers liv og helse. Høyst forståelig, siden de ikke har så fin pels som ulven. Og vinningsforbrytelser behøver man nesten ikke å anmelde. Det oppleves som om de legges rett i skuffen og tas bare opp når det skal skrives at saken er henlagt.

Det er langt mer ulv i Norge enn bestandsmålet, og ulven formerer seg hurtig videre. Det er stort behov for uttak. Mange steder har ulven avviklet all beitenæring, og i de samme områdene er elgstammen nærmest utradert.

Nå har det seg slik at det er lisensjakt på ulv, og takk for det! Den døde ulven går sågar på kvoten. Likevel skal saken etterforskes, og ulven får helikoptertransport til Veterinærinstituttet – alt dette fordi skytteren skjøt i nødverge og ikke hadde tatt et par tastetrykk på sin PC for å skaffe seg lisens for ulvejakt. Husdyreiere som får sine dyr drept av ulv og rovdyr, må sloss for erstatning – og opplever stadig urimelige avkortninger - mens ulven får helikoptertransport. Kanskje det burde omprioriteres i noen budsjetter, nå som vi er i en tid med forhandlinger om statsbudsjettet?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00