Arbeidslivspolitikk er viktig for Senterpartiet. Et arbeid å gå til der man får brukt evnene sine på en god måte, både for den enkelte og samfunnet som helhet, der det er trivsel og hyggelige arbeidsforhold, er viktig både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Senterpartiets ideologi er bygd på økonomisk, sosial og kulturell jamstilling mellom ulike yrkesgrupper. Derfor jobber Senterpartiet for større og sterkere deltakelse i fagorganisasjoner, for å styrke trepartssamarbeidet i arbeidslivet og for faste, hele stillinger.

I den inneværende perioden har vi gitt tydelig uttrykk for dette ved flere anledninger. Vi har fremmet flere forslag og tatt til orde for at deltids-(u)kulturen i kommunen må tas på alvor, blant annet i forbindelse med budsjettbehandling.

Senterpartiet med saksordfører Per Olaf Lundteigen har medvirket til at Stortinget vedtok en rekke endringer i arbeidsmiljøloven for å begrense innleide fra bemanningsbyråer. I den kommende perioden er vi klare for å stå på videre for en god arbeidslivspolitikk. Vi vil øke grunnbemanningen og prioritere heltidsstillinger innen helse og omsorg, og jobbe for at Ringsaker skal bli en attraktiv kommune å være ansatt i.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00