Brynsåsen masseuttak ble påbegynt i 1959 da Flagstadelva skulle sikres mot flom og siden har massetransporten og den øvrige trafikken økt fra år til år. Det var også grusvei helt til midten av 70 tallet så støvplager var på den tiden det verste. Hvor mange vogntog som passerer hver dag i dag er usikkert men på det meste går det i ett fra morgen til kveld spesielt når det er store anleggsarbeider på gang. Det sies at Brynsåsen masseuttak er snart på vei ut og da blir det vel andre som må ta over noe av de ulempene vi har levd med i 60 år.

Som sjølbygger i mange ti år er masse hentet mange ganger i nærmiljøet som er Brynsåsen. Vi må ikke protestere på alt da et masseuttak stort sett kommer alle til gode. De fleste av oss klager på dårlige veier men massekjøring for å forbedre disse er uønsket av mange. Den pågående vegutbyggingen i vårt distrikt er vel det som virker inn på mengden tungtransport som sikkert vil avta etter hvert.

Masseuttak i Vang almenning ligger jo innenfor bommen på Gåsbu og er etter min mening rette plassen for et slik masseuttak selv om jeg ikke har satt meg inn i alles ulemper som dette kan medføre. Når det gjelder transport til og fra er det jo vegmyndighetene som bestemmer om det er lovlig last som går på våre veier og fraktes på en forsvarlig måte og at alle bidrar til at trafikksikkerheten blir ivaretatt på en trygg måte. De store vogntogene kan nok enkelte ganger virke skremmende men å gå på rulleski på enkelte veier burde være forbudt så kanskje Gåsbuvegen er en slik vei (erfaring fra Sjusjøvegen).

Slik jeg stort sett har opplevd transport til og fra uttaket fra Brynsåsen, må transportørene (sjåførene) få litt ros da det ikke har skjedd mange uhell på alle disse årene ja, dyktige sjåfører som stort sett har kjørt på dårlig vegstandard.

Kongsvegen fra Hamar til Ådalsbruk har på deler av strekningen i dag 80km/t fartsgrense som sikkert mange av beboere ønsker seg 70km/t fartsgrense inntil andre tiltak for de myke trafikanter muligens kommer fram i tid. Dette er en billig og rask bedring, men ser ikke ut til at myndighetene er på banen.

Å klage på allerede godkjente masseuttak ser jeg på som nytteløst. Noen må ta disse ulempene som dette medfører men myndighetene er ikke flinke nok til å tilrettelegge slik at trafikksikkerheten ivaretas.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00