Nabovarslet i sin tid tilsa at Østregate skulle fungere som «Stangevegen» i et års tid, men slik har det ikke blitt.

Angitt omkjøring via Brugata fra lyskrysset til Østregate er riktignok merket med pilskilt, men det hjelper jo ikke det grann, så lenge trafikklyset viser grønt i Stangevegen.

Bilene kjører da selvsagt rett fram og blir først stanset ved Falsensgate hvor alle må opp bakken for å komme inn i Østregate. Bakken er bratt og etter at vinteren kom også svært glatt. Det er rene komikvelden for oss beboere når en bil må stoppe for trafikken i Østregate og det raskt blir kø fra Stangevegen og opp.

Første bilen spinner (særlig biler med bakhjulsdrift er fortapt) og står fast. Raskt forplanter det seg nedover, noen forsøker etter en tid å snu via garasjeporten i Falsensgt. 6, noen prøver seg i full fart på fortauet, en buss som skal svinge ned må pent vente til det omsider løser seg opp. På grunn av parkerte biler øverst i Falsensgt. må bussvingen gå inn på motsatt fortau.

2. januar var det ikke strødd, men faktisk hjelper strøing bare kort tid. Noen få biler spinner litt oppå grusen og så er det like ille. 3. januar kom strøbilen og nærmest tømte lasta i Falsensgt. på formiddagen. Som beboer i Falsensgt. 6, sto jeg og så på. Det tok akkurat to minutter etter at strøing var gjort så sto første bilen og spant på toppen av bakken.

For alle oss beboere og næringdrivende som har inn- og utkjøring fra garasje og gårdsparkering midt i bakken, er situasjonen også svært vanskelig og sikten ut i veien er nærmest lik null på grunn av parkerte biler på begge sider av innkjøringen.

Vi kan faktisk ikke ha det slik stort lenger. Verst er det i rushtiden. Kollisjoner har det selvsagt også vært, og vi ser bare en god løsning.

1. Stangevegen vestover fra lyskrysset må sperres for vanlig trafikk (evt. unntatt busser)

2. Parkeringsforbud fra garasjeinnkjøring og opp til Østregt. må iverksettes.

Gjøres dette, kan trafikken gjerne tillates å gå ned Falsensgt. og alle andre tverrgater ned til Stangeveien. Både trafikkflyt og sikkerhet blir langt bedre med disse tiltakene. Vi har selvsagt gjort et par henvendelser til kommunen uten reaksjon i løpet av høsten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00