Vi ser at Høyre/Frp-regjeringa ønsker en stadig sterkere privatisering av velferdstjenestene i Norge. Dette gjelder områder som skole, barnehage og eldreomsorg, og gir økt grobunn for de som omtales som «velferdsprofitører». De kjøper opp og/eller etablerer private selskaper innenfor disse områdene. Så, gjennom et sinnrikt nett av driftsselskaper, eiendomsselskaper, bemanningsselskaper og lignende klarer de å flytte pengestrømmen slik at de enkelte institusjonene og driftsselskapene går i null regnskapsmessig, mens store reelle overskudd havner på eiernes konto utenlands. Dette kan hos noen aktører bli til summer i 100-millionersklassen. Disse overskuddene opparbeides i hovedsak gjennom enten å kutte ned på bemanning og tilbud til brukerne, eller redusere de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Det står i skarp kontrast til Siv Jensens beskrivelse i VG 2. mai, der hun beskriver velferdsprofitørene som «stort sett kvinner med erfaring fra bransjen som ønsker å løfte tilbudene innen barnehager og pleiesektoren». En skjønnmaling av en verden som i virkeligheten i stor grad styres av beinharde forretningsfolk uten ideelle visjoner.

Vi ser mange private aktører som gjør en god jobb og som både leverer gode tjenester og som har ordnede lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte. Fagforbundet ønsker ikke å motarbeide disse. Men vi ser også at stadig flere av disse blir kjøpt opp av velferdsprofitører som setter egen fortjeneste i høysetet. Og at dette er en utvikling som blir applaudert og foretrukket av Høyre/Frp-regjeringen.

Fagforbundet ønsker ikke en slik utvikling. Vi ønsker en regjering som jobber for at det offentlige fremdeles skal ha hovedansvar for de viktige velferdstjenestene, og at de midlene det offentlige legger inn kommer både brukerne, de ansatte og hele samfunnet til gode.

2. nestleder, Fagforbundet Hedmark

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00