Endelig ser det ut til at vi om noen år kan si farvel til funksjonsfordelt sykehus og få ønsket om et nytt og moderne sykehus i Innlandet oppfylt. Men det er fortsatt noen som kan velte planene med stadig krav om omkamp i kretskampene når det gjelder lokalisering.

Som vanlig snakker ordfører Busterud i Hamar nok en gang majoriteten i Innlandet midt imot. Han tviholder på at Hamar er Innlandets navle, at det til og med er selvskading å legge hovedsykehuset ved Mjøsbrua slik et stort flertall ønsker. Snakk om politiker uten sans for hele Innlandet!

Ordføreren burde ta seg tid til å lese hva pasient- og brukerutvalgene våre skriver i sine høringsuttalelser. Hovedkonklusjonen i disse er: Vi ønsker et nytt sykehus med tilknyttet ny luftambulanse, topp moderne utstyr, og hvor spesialister innen alle aktuelle fagfelt er på vakt 7/24/365, et sykehus hvor spesialistene kan samhandle og behandle HELE pasienten og som plasseres der flest mulig kan nåes på kortest mulig tid. Og det stedet er IKKE Hamar, ordfører Busterud. Hva med en tur i Innlandet for å bli kjent utover Hamars grenser?

Etter Busteruds siste utspill er det på sin plass med noen spørsmål:

• Gjøvik-regionen har like stor befolkningskonsentrasjon som Hamar-regionen. Vet Busterud eksempelvis hvor mange som bor på andre sida av Mjøsa? Tror Busterud at totningene og gjøvikenserne ønsker seg hovedsykehuset i Hamar?

• Tror Busterud at totninger og gjøvikensere oppfatter området rundt Vikingskipet som Innlandets største trafikk-knutepunkt?

• Busterud er opptatt av klima og at mange må pendle til Mjøsbrua. Hvis hovedsykehuset legges til Hamar, forstår Busterud at svært mange ansatte må pendle fra Gjøvik- og Lillehammer-regionen? Er det verre å pendle fra Hamar enn å pendle fra Gjøvik eller Lillehammer?

• Innser Busterud at «transport» om 10-20 år betyr noe helt annet enn i dag? Det vil nesten ikke være fossilbiler igjen og man vil få et nettverk av miljøvennlige busser (og tog) som binder mjøsbyene sammen med Mjøsbrua som nav. Det vil styrke muligheten for samarbeid mjøsbyene imellom på andre fronter.

• Busterud tilbyr 72 mål tomt. Det er altfor lite. 2-300 mål er vel det minste som er aktuelt. Man må ha gode utviklingsmuligheter for fremtiden - både for somatikk og psykiatri.

Busteruds stadige Hamar-sentrerte utspill styrker IKKE samarbeids- og lagånden i Innlandet. Hamarsingene bør innse at dette på lang sikt neppe styrker Hamars posisjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00